Valná hromada ČASS

Ve čtvrtek 11.2. 2016 od 18.00 hod. se uskuteční  valná hromada ČASS v usedlosti Ladronka, Praha 6.

Program VALNÉ HROMADY:

 1. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení
 2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2015.
 3. Zhodnocení usnesení z minulé VH, fungování ČASS
 4. Volba představenstva ČASS pro rok 2016
 5. Předání účetnictví
 6. Změna sídla ČASS
 7. Vztah ČSF k ČASS
 8. Používání domény sk8slalom.cz
 9. Odstoupení členů ČASS
 10. Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2016
 11. Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2016
 12. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období a rozdělení funkcí
 13. Stanovení a schválení rozpočtu ČASSu pro rok 2016
 14. Diskuze

Petr Janoušek
Předseda ČASS

Zápis z druhé valné hromady konané 5.3. 2015 na Ladronce

1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

 • Diskuze nad kandidáty a hlasování o způsobu volby představenstva
 • Volba představenstva ČASS pro rok 2015
 • Změna sídla ČASS
 • Změna banky ČASS

Pro schválení programu valné hromady: 37
Proti schválení: 0
Hlasování se zdrželo: 0

Program valné hromady byl schválen
Pokračování textu Zápis z druhé valné hromady konané 5.3. 2015 na Ladronce

Druhá valná hromada – Praha 5.3 2015, Ladronka 18:00 hod.

Na základě pověření valné hromady ze dne 17.1. 2015 svolávám valnou hromadu ČASS do sídla ČASS, usedlosti Ladronka, Břevnov 1028, Praha 6, na čtvrtek 5. března 2015 od 18:00 hod.

Program valné hromady:

1. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení
2. Diskuze nad kandidáty a hlasování o způsobu volby představenstva
3. Volba představenstva ČASS pro rok 2015
4. Změna sídla ČASS
5. Předání účetnictví novému místopředsedovi a pokladníkovi ČASS v jedné osobě

Do komentářů k článku, prosím, piště návrhy představenstva, ať nezačínáme valnou hromadu tam, kde jsme jí v Plzni opustili. Napište vždy návrh celého představenstva (předseda+místopředsedové, pokladník) a ověřte si, že vámi navržení kandidáti kandidovat chtějí.

Způsob hlasování (zda o celé trojici, nebo samostatně o jednotlivých postech) se rozhodne na valné hromadě.

Podle stanov ČASS by hlasovací právo měli mít pouze členi, kteří uhradili členský poplatek za rok 2015. Jelikož se ale jedná o valnou hromadu, která se měla konat už loni a my jí přesunuli na leden 2015 s tím, že platily hlasy členů ČASS, kteří mají zaplacen členský poplatek za rok 2014, představenstvo ČASS se rozhodlo pro kompromisní řešení a to, že hlasovací právo budou mít na valné hromadě všichni plnoletí členové ČASS, kteří mají zaplacen členský poplatek za rok 2014, nebo 2015.

Petr Janoušek
Předseda ČASS

Sk8 slalomová síň slávy

Robert Thiele mě svým článkem rekapitulujícím novodobou historii přiměl oprášit myšlenku skejtové slalomové síně slávy. Uvědomil jsem si, že jsem dostal tu čes se poznat a zazávodit si s mnoha legendami československého skateboardingu, mezi které řadím Míru Bartoše, Roberta Thieleho, Petera Pletánka, Dalibora Daňhela, Tomáše Fialu, Josefa Štefku, Vojtu Kotka, Tomáše Potůčka, Káju Houdka, Petra Karlíčka… Nerad bych zapomněl na nejezdící legendy Martina Kopeckého, Luďka Vášu a Simona Thieleho. Pokračování textu Sk8 slalomová síň slávy

Návrh zápisu z valné hromady – Plzeň 17.1 2015

1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

 • Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení
 • Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2014
 • Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2014
 • Volba představenstva ČASS pro rok 2015
 • Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2015
 • Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
 • Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2015
 • Schválení stanov ČASS a názvu ČASS.
 • Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2015
 • Usnesení valné hromady
 • Diskuze

Pokračování textu Návrh zápisu z valné hromady – Plzeň 17.1 2015