Zápis z druhé valné hromady konané 5.3. 2015 na Ladronce

1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

  • Diskuze nad kandidáty a hlasování o způsobu volby představenstva
  • Volba představenstva ČASS pro rok 2015
  • Změna sídla ČASS
  • Změna banky ČASS

Pro schválení programu valné hromady: 37
Proti schválení: 0
Hlasování se zdrželo: 0

Program valné hromady byl schválen

 2. Diskuze nad kandidáty a hlasování o způsobu volby představenstva

Valná hromada navrhla následující změnu stanov: V kapitole III, článek 11. se upravuje do následujícího znění: „Představenstvo má 5 členů, které volí valná hromada a to předsedu a čtyři místopředsedy.  Představenstvo svolává předseda dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.“

Pro schválení změny stanov: 37
Proti schválení: 0
Hlasování se zdrželo: 0

Změna stanov byla valnou hromadou schválena.

3. Volba představenstva ČASS pro rok 2015

Na valné hromadě bylo navrženo představenstvo v následujícím složení:

Předseda: Petr Janoušek
První místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček
Druhý místopředseda: Jiří Trávníček
Třetí místopředseda: Michal Šubrt
Čtvrtý místopředseda: Josef Štefka

Pro zvolení Petra Janouška předsedou ČASS bylo: 36
Proti zvolení Petra Janouška předsedou ČASS bylo: 0
Hlasování se zdržel: 1

Pro zvolení Tomáše Kodíčka místopředsedou a pokladníkem ČASS bylo: 36
Proti zvolení Tomáše Kodíčka místopředsedou a pokladníkem ČASS bylo: 1
Hlasování se zdržel: 0

Pro zvolení Jiřího Trávníčka místopředsedou ČASS bylo: 23
Proti zvolení Jiřího Trávníčka místopředsedou ČASS bylo: 6
Hlasování se zdržel: 8

Pro zvolení Michala Šubrta místopředsedou ČASS bylo: 37
Proti zvolení Michala Šubrta předsedou ČASS bylo: 0
Hlasování se zdržel: 0

Pro zvolení Josefa Štefky místopředsedou ČASS bylo: 34
Proti zvolení Josefa Štefky místopředsedou ČASS bylo: 1
Hlasování se zdržel: 2

Představenstvo bylo zvoleno v náledujícím složení:
Předseda: Petr Janoušek
První místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček
Druhý místopředseda: Jiří Trávníček
Třetí místopředseda: Michal Šubrt
Čtvrtý místopředseda: Josef Štefka

4. Změna sídla ČASS

Bod byl z valné hromady vypuštěn. Sídlo ČASS zůstává na adrese Břevnov 1028, Praha 6.

5. Změna banky ČASS

Byl navržen přesun účtu ČASS z Raiffeisen bank do PPF.

Pro změnu banky bylo: 37
Proti změně banky: 1
Hlasování se zdrželo: 2

Změna banky byla schválena.

6.  Usnesení valné hromady

Valná hromada se usnesla, že:

  • dojde ke změně stanov. Představenstvo bude voleno jako pětičlenné (předseda + čtyři místopředsedové)
  • představenstvo ČASS bylo zvoleno ve složení: předseda zapsaného spolku ČASS Ing. Petr Janoušek, bytem V Horkách 1654/16, Praha 4, první místopředseda a pokladník Tomáš Kodíček, druhý místopředsada Jiří Trávníček, třetí místopředseda Michal Šubrt, čtvrtý místopředseda Josef Štefka
  • bankovní účet ČASS bude přesunut do PPF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..