Czech Sk8 Slalom Cup – Prague Open 2014

VÝSLEDKY: OBŘÍ A TĚSNÝ SLALOM :: HYBRID KVALIFIKACE :: HYBRID H2H 11, 14 :: HYBRID H2H OPEN :: CELKOVÉ POŘADÍ

Závěrečný závod Českého poháru 2014 v Praze bude podruhé za sebou pořádán za podpory Hlavního města Prahy a pod záštitou radního Hlavního města Prahy Mgr. Lukáše Manharta. Jezdit se bude na všem dobře známém Strahově, v Zátopkově ulici a to 4. a  5. října 2014.

Rádi bychom prodali loňské dobré zkušenosti s koncepcí závodu, takže v sobotu se opět pojede podle „curyšského“ konceptu… Začneme single line „obřího“ slalomu (jeden slalom pro všechny). Uvozovky jsou použity proto, že pro obří slalom nemáme dostatečně prudký kopec, takže bude postaven slalom velmi volný, s kuželkami daleko od sebe… Pro zkušené borce možná nuda, ale pro nové, začínající jezdce, to určitě bude slušný zážitek. Tento slalom se pojede na tři měřená kola (bez tréninku), kde o pořadí rozhodne nejrychlejší kolo jezdce. Vždy se odjede celé kolo postupně podle kategorií od nejmenších, přes ženy ke kategorii Open.

Po odjetí obřího slalomu bude další slalom kratší a hustší, ale stále bude mít parametry volnějšího hybridního slalomu (single line). Tento slalom bude opět pro všechny jezdce stejný, pojedou se tři měřená kola (bez tréninku) a opět se určí pořadí podle nejlepšího dosaženého času. Tento slalom bude jakousi kvalifikací pro následný těsný slalom, do kterého postoupí již jen šestnáct nejrychlejších jezdců napříč kategoriemi (počet může být ještě upraven podle toho, jak na tom budeme časově).

V poslední fázi bude postaven PRO těsný slalom (single line). Pojedou se dvě kola a započítávat se bude nejlepší dosažený čas. Před finálovými jízdami bude prostor pro krátký trénink těsného slalomu.

Pořadí jezdců určující body do Českého poháru 2014 bude stanoveno následovně: 1-16 místo podle výsledků těsného slalomu, 17 a dále podle výsledku kvalifikace na těsný slalom. Výsledky budou samozřejmě přepočítány do kategorií, takže pokud např. Petr Matouš v těsném slalomu dojede na třetím místě a před ním nebude jiný jezdec v kategorii do 17 let, budou mu započteny body za vítězství v kategorii do 17 let a jezdci za ním se bodově posunou o místo výše.

V neděli se pojede duální hybridní slalom s klasickými H2H souboji v počtech jezdců udaných pravidly (to znamená, že pokud se bude účastnit závodu standardní počet lidí, tak se pojede H2H pouze v kategorii Open). Tento plán může být upraven na základě špatné předpovědi počasí, popřípadě časové tísně. Slalom bude pro všechny kategorie stejný. Plánujeme odjet vždy jedno celé kolo pro všechny kategorie, počínaje dětmi, přes ženy ke kategorii Open tak, aby všichni měli alespoň jeden čas. Hybridní slalom bude postaven středně těžký.

Závěrem bych ještě rád shrnul, jaké slalomy se budou vyhlašovat:

 • Tři nejlepší z obřího slalomu ve všech kategoriích
 • Tři nejlepší z těsného slalomu ve všech kategoriích (pokud se nějaká kategorie nedostane do finále, tak tři nejlepší z kvalifikace)
 • Tři nejlepší v hybrid dual slalomu ve všech kategoriích

Startovné:
Kategorie Open + Ženy: 500 Kč
Kategorie Junioři 15-17 let: 300 Kč
Kategorie Mladiství 12-14 let: 300 Kč
Kategorie Děti do 11 let: 300 Kč

Oproti loňskému roku zajišťujeme oběd v nedaleké jídelně pro oba dny (zahrnuto do startovného), pití v průběhu dne není zajištěno, ale bude možné si jej zakoupit v již zmíněné jídelně.

Registrace na závod je již spuštěna na ISSA webu. Tento způsob registrace volíme proto, aby si čeští jezdci tuto registraci trochu osvojili, protože v budoucnu se bude na evropské a světové závody registrovat pouze přes ISSA web. Návod, jak se registrovat přes ISSA web, je uveden na tomto odkazu. Pokud by měl přesto někdo problém s registrací, nechť kontaktuje mě a já mu s registrací pomůžu.

Jezdci, kteří se nezaregistrují do 2.10 2014 přes ISSA web, budou mít startovné navýšené o 100 Kč (bez rozdílu kategorií). Doufáme, že každý využije možnosti se předem zaregistrovat a nikomu tak nebudeme startovné navyšovat.

K 2.10. 2014 se na ISSA webu registrovali a zajistili si tak nižší startovné následující jezdci:

[Czech Republic] Petr Janousek
[Czech Republic] Pavel Holec
[Germany] Robert Thiele
[Czech Republic] Josef Stefka
[Czech Republic] Zdenek Mach
[Czech Republic] Dalibor Danhel
[Czech Republic] Ivo Skrabal
[Czech Republic] Tomas Kucera
[Germany] Peter Pletanek
[Czech Republic] Miroslav Bartos
[Czech Republic] Tomas Kodicek
[Czech Republic] Pavel Novotny
[Czech Republic] Roman Podlaha
[Czech Republic] Stepan Vojta
[Czech Republic] Dan Jaros
[Czech Republic] Robin Smejkal
[Spain] Pablo Martinez
[Czech Republic] Michal Subrt
[Czech Republic] Tomas Zlamal
[Germany] David Miks
[Czech Republic] Jindrich Kral
[Czech Republic] Petr Matous
[Czech Republic] Vitek Hromadko
[Germany] Max Thiele
[Germany] Felix Thiele
[Czech Republic] Krystof Keil
[Czech Republic] Petr Martinu
[Czech Republic] Ondra Kral
[Czech Republic] Vojta Nunvar
[Czech Republic] Lukas Martinu
[Czech Republic] Matej Stefka
[Czech Republic] Mia Sudkova
[Czech Republic] Jana Kocova
[Czech Republic] Renata Skrabalova
[Czech Republic] Tereza Podlahova
[Czech Republic] Karolina Machova
[Czech Republic] Anna Tehza
[Czech Republic] Karolina Vojtova

Petr Janoušek
Ředitel a hlavní rozhodčí závodu

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL A INSTRUKCE.

PROSÍME O VYTIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ JEZDCE. U OSOB MLADŠÍCH 18 LET NECHŤ TOTO PROHLÁŠENÍ PODEPÍŠE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JEZDCE.

INSTRUKCE SOBOTA: 

REGISTRACE OD 9.30 DO 10 HODIN
RIDERS MEETING ZAČNE V 10.15 HODIN

OBŘÍ SLALOM:

 • JEDE SE PODLE PRAVIDEL ČASS
 • ŘEDITELEM A HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU JE PETR JANOUŠEK. K NĚMU JE MOŽNÉ VZNÁŠET PROTESTY
 • PROTESTY JE MOŽNÉ VZNÁŠET PÍSEMNOU FORMOU DLE ODSTAVCE 7.4 PRAVIDEL ČASS (FORMULÁŘ JE U STOLU ČASOMĚŘIČE)
 • PRVNÍ SE POJEDE OBŘÍ SLALOM
 • ZAČÍNAJÍ DĚTI DO JEDENÁCTI LET, NÁSLEDUJÍ MALDISTVÍ DO 14 LET, JUNIOŘI DO 17 LET, ŽENY, MUŽI
 • POJEDOU SE TŘI MĚŘENÁ KOLA BEZ TRÉNINKU
 • STARTUJE SE NA PÍPÁNÍ, ALE MĚŘÍ SE ČISTÝ ČAS BEZ REAKČNÍ DOBY
 • JEZDEC JE POVINEN ODSTARTOVAT NEJPOZDĚJI DO 5 SEKUND OD POSLEDNÍHO PÍPNUTÍ ČASOMÍRY
 • NEODSTARTUJE-LI JEZDEC DO PŘEDEPSANÉHO LIMITU, JE TO BRÁNO JAKO ZDRŽOVÁNÍ ZÁVODU A MŮŽE BÝT HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU PRO DANOU JÍZDU DISKVALIFIKOVÁN
 • DO CELKOVÉHO POŘADÍ SE POČÍTÁ NEJLEPŠÍ ČAS ZE TŘÍ KOL
 • VŠECHNY KATEGORIE ODJEDOU JEDNO KOLO, PAK DRUHÉ A PO NĚM TŘETÍ
 • PENALIZACE ZA SRAŽENÝ KUŽEL JE 0,2 SEKUNDY
 • MAXIMÁLNÍ POČET SRAŽENÝCH KUŽELŮ JE 8. DEVĚT SRAŽENÝCH KUŽELŮ ZNAMENÁ DISKVALIFIKACI
 • VYHODNOCENÍ SLALOMU BUDE PODLE KATEGORIÍ

KVALIFIKACE PRO TĚSNÝ SLALOM:

 • JEDE SE PODLE PRAVIDEL ČASS
 • PROTESTY JE MOŽNÉ VZNÁŠET PÍSEMNOU FORMOU DLE ODSTAVCE 7.4 PRAVIDEL ČASS
 • ZAČÍNAJÍ DĚTI DO JEDENÁCTI LET, NÁSLEDUJÍ MALDISTVÍ DO 14 LET, JUNIOŘI DO 17 LET, ŽENY, MUŽI
 • POJEDOU SE TŘI MĚŘENÁ KOLA BEZ TRÉNINKU
 • STARTUJE SE NA PÍPÁNÍ, ALE MĚŘÍ SE ČISTÝ ČAS BEZ REAKČNÍ DOBY
 • JEZDEC JE POVINEN ODSTARTOVAT NEJPOZDĚJI DO 5 SEKUND OD POSLEDNÍHO PÍPNUTÍ ČASOMÍRY
 • NEODSTARTUJE-LI JEZDEC DO PŘEDEPSANÉHO LIMITU, JE TO BRÁNO JAKO ZDRŽOVÁNÍ ZÁVODU A MŮŽE BÝT HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU PRO DANOU JÍZDU DISKVALIFIKOVÁN
 • DO CELKOVÉHO POŘADÍ V KVALIFIKACI SE POČÍTÁ NEJLEPŠÍ ČAS ZE TŘÍ KOL
 • VŠECHNY KATEGORIE ODJEDOU JEDNO KOLO, PAK DRUHÉ A PO NĚM TŘETÍ
 • PENALIZACE ZA SRAŽENÝ KUŽEL JE 0,1 SEKUNDY
 • MAXIMÁLNÍ POČET SRAŽENÝCH KUŽELŮ JE 8. DEVĚT SRAŽENÝCH KUŽELŮ ZNAMENÁ DISKVALIFIKACI
 • DO FINÁLE V PRO TIGHT SLALOMU POSTUPUJE 10 NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ NAPŘÍČ KATEGORIEMI

PRO TĚSNÝ SLALOM – FINÁLE:

 • JEDE SE PODLE PRAVIDEL ČASS
 • PROTESTY JE MOŽNÉ VZNÁŠET PÍSEMNOU FORMOU DLE ODSTAVCE 7.4 PRAVIDEL ČASS
 • BUDE UMOŽNĚN 20 MINUTOVÝ TRÉNINK
 • POJEDE SE OD ŠESNÁCTÉHO K PRVNÍMU JEZDCI PO KVALIFIKACI.
 • POJEDOU SE DVĚ MĚŘENÁ KOLA
 • STARTUJE SE NA PÍPÁNÍ, ALE MĚŘÍ SE ČISTÝ ČAS BEZ REAKČNÍ DOBY
 • JEZDEC JE POVINEN ODSTARTOVAT NEJPOZDĚJI DO 5 SEKUND OD POSLEDNÍHO PÍPNUTÍ ČASOMÍRY
 • NEODSTARTUJE-LI JEZDEC DO PŘEDEPSANÉHO LIMITU, JE TO BRÁNO JAKO ZDRŽOVÁNÍ ZÁVODU A MŮŽE BÝT HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU PRO DANOU JÍZDU DISKVALIFIKOVÁN
 • DO CELKOVÉHO POŘADÍ SE POČÍTÁ NEJLEPŠÍ ČAS ZE DVOU KOL
 • PENALIZACE ZA SRAŽENÝ KUŽEL JE 0,1 SEKUNDY
 • MAXIMÁLNÍ POČET SRAŽENÝCH KUŽELŮ JE 8. DEVĚT SRAŽENÝCH KUŽELŮ ZNAMENÁ DISKVALIFIKACI

VEČERNÍ PÁRTY PROBĚHNE U TOMÁŠE KODÍČKA NA LADRONCE. ZDE BUDOU VYHLÁŠENY VÝSLEDKY OBŘÍHO SLALOMU A TĚSNÉHO SLALOMU (PO KATEGORIÍCH).

INSTRUKCE NEDĚLE: 

REGISTRACE OD 9.45 DO 10 HODIN PRO TY, KTEŘÍ SE NEREGISTROVALI V SOBOTU
RIDERS MEETING ZAČNE V 10.15 HODIN

DUÁLNÍ HYBRIDNÍ SLALOM:

 • JEDE SE PODLE PRAVIDEL ČASS
 • ŘEDITELEM A HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU JE PETR JANOUŠEK. K NĚMU JE MOŽNÉ VZNÁŠET PROTESTY
 • PROTESTY JE MOŽNÉ VZNÁŠET PÍSEMNOU FORMOU DLE ODSTAVCE 7.4 PRAVIDEL ČASS (FORMULÁŘ JE U STOLU ČASOMĚŘIČE)
 • BUDE UMOŽNĚN CCA 30 MINUTOVÝ TRÉNINK
 • POJEDOU SE DVĚ KVALIFIKAČNÍ KOLA
 • STARTUJE SE NA PÍPÁNÍ, ALE MĚŘÍ SE ČISTÝ ČAS BEZ REAKČNÍ DOBY
 • JEZDEC JE POVINEN ODSTARTOVAT NEJPOZDĚJI DO 5 SEKUND OD POSLEDNÍHO PÍPNUTÍ ČASOMÍRY
 • NEODSTARTUJE-LI JEZDEC DO PŘEDEPSANÉHO LIMITU, JE TO BRÁNO JAKO ZDRŽOVÁNÍ ZÁVODU A MŮŽE BÝT HLAVNÍM ROZHODČÍM ZÁVODU PRO DANOU JÍZDU DISKVALIFIKOVÁN
 • DO CELKOVÉHO POŘADÍ V KVALIFIKACI SE POČÍTÁ NEJLEPŠÍ ČAS ZE DVOU KOL
 • VŠECHNY KATEGORIE ODJEDOU JEDNO KOLO, PAK DRUHÉ
 • ZAČÍNAJÍ DĚTI DO JEDENÁCTI LET, NÁSLEDUJÍ MALDISTVÍ DO 14 LET, JUNIOŘI DO 17 LET, ŽENY, MUŽI
 • PENALIZACE ZA SRAŽENÝ KUŽEL JE 0,1 SEKUNDY
 • MAXIMÁLNÍ POČET SRAŽENÝCH KUŽELŮ JE 8. DEVĚT SRAŽENÝCH KUŽELŮ ZNAMENÁ DISKVALIFIKACI
 • DO FINÁLE V HYBRIDNÍHO SLALOMU POSTUPUJE POČET JEZDCŮ DLE PRAVIDEL ČASS (TEDY DLE POČTU JEZDCŮ V KVALIFIKACI)
 • H2H SOUBOJE SE BUDOU ŘÍDIT PRAVIDLY ČASS

PO SKONČENÍ ZÁVODU BUDOU VYHLÁŠENI NEJLEPŠÍ JEZDCI HYBRIDNÍHO SLALOMU A VÝSLEDKY ČESKÉHO POHÁRU 2014.

35 komentářů u „Czech Sk8 Slalom Cup – Prague Open 2014“

 1. Omlouvám se Ondro. Nenapadlo mě, že sídlo naší asociace může být pro některého člena neznámé… 🙂 Takže GPS v různých formátech jsou:
  50.0785708N, 14.3570506E
  N 50°4.71425′, E 14°21.42303′
  50°4’42.855″N, 14°21’25.382″E

 2. Díky.
  Tuším, že okolo poblíž Ladronky jezdím na Strahov, ale nikdy jsem neměl důvod tam zavítat.

 3. Jídelna 100 m od staru bude otevřena od 9 hod
  V sobotu bude k obědu Guláš a v neděli Řízek z kuřete
  Toalety v jídelně budou k dispozici.

 4. Už jen 10 dní pro registraci na ISSA a tím i snížené startovné…

 5. Petre udelej registracu pouze prez ISSA a ani nepripust jinou moznost registrace (treba na míste). Jen tak más reálnou sanci nikdo závod nepojede a udrzís si vedoucí pozici v CP 2014. „Stejku“ zdar Robert ***|:-)+</:

 6. Dobrej nápad, Roberte… A abych to měl na 100%, tak bych třeba mohl ten závod zrušit (vůbec nepořádat) a pak si ten pohár budu doma hýčkat a už ho nikomu nedám… 🙂 … Teď riskuji, že třeba bude dobré počasí a někdo mě zajede… safra… musím se nad sebou zamyslet… 🙂

 7. …. jó a taky už nejmíň tři měsíce denně trénuju slalomy a nikoho jinýho svézt nenechám…. to abych to měl natrénovaný jen já sám!!!!

 8. Učím se od tebe… Na tvůj Relax race je taky jen registrace přes ISSA, slalomy si postavíš sám a bodů do ISSA za Prime, který sis přidělil, taky nebude málo (podle počtu registrovaných na ISSA máš předem jisté max. druhé místo, pokud nedovolíš nikomu se na závodech doregistrovat)… Holt se mám ještě co učit… Příště si o Prime taky zažádám… To víš, my, bafuňáři, musíme hrabat pod sebe, jak to jen jde… 🙂
  Teď ale vážněji… Mrzí mě, že nemohu do Stuttgartu jet… Mám to trochu komplikované s dcerkou… Ostatním z českých jezdců doporučuji, aby se do Německa vydali. Robert je perfekcionalista a závody budou určitě super. Navíc Robert nabídl možnost přespání u něj, jezdí na závody k nám a myslím, že bychom jej měli účastí podpořit! Krom toho, že Stuttgart není tak daleko a s ohledem na spaní u Roberta to bude super svezení za málo peněz… Tak kdo jen trochu může, tak vyražte… Jo a ještě je tam October fest, takže pivo poteče proudem!!!

 9. Furt jsem trochu doufal že se urvu a dojedu do Robertova ale momentálně mě trápí šála z vlastní nudle.
  Tak se omlouvám a přeji nepřítomnost všech tří závodokazných elementů.

 10. Není jisté jestli závod vubec pojedu neb jsem nemocen a stojí to za houby. Jsme tu zatim v PRO jen dva takze to bude bráno bodove stejne jako basic. Podle poctu jezdcu udeláme H2H ve skupinkách asi jen po 4jezdcích (skupina A, B ,C ,D, E…) aby si i ty pomaljsí jezdci mohli H2H vyzkouset. kdyz jede 1. proti 8.(nebo 16.) tak se toho moc nezmení. Pri skupinách 1. proti 4. a 2.proti 3. a dále 5. proti 8. a 6. proti 7. a pak 9. proti 12. a 10. proti 11. atd. jsou jeste nejaké sance na posun. Proste uvidíme. dám vedet jak se to nakonec odjelo. Asi nás bude tak okolo 25-30 takze udelám návrh a pri riders meeting se to muze rozhodnout. Jinak pokud jeste nekdo z vás na poslední chvíly chce prijet tak se mi ozvete. V Sobotu bude Party v klubovne primo na konci závodiste takze odpadne dlouhé cestování po meste. Jsou to první závod co je delám bez cizí pomoci (casomíra a tak..) tak doufám ze nebudou zádný trable. Drzte mi palce! Kdyz se vse podarí tak se bude nás „Relax Race“ opakovat.

 11. Ahoj Peťo, prosil bych zaregistrovat sebe a Káju. Jaksi jsem na to na ISSA nepřišel.
  Díky Zdeněk.

 12. Ahoj Zdendo.
  Při tvé registraci jsem postupoval dle návodu http://www.sk8slalom.cz/2014/postup-registrace-na-zavody-zapocitavane-do-svetoveho-zebricku-issa/ a nebyl s tím problém… Karolínu jsem zatím nezaregistroval, neb bych byl rád, aby sis to alespoň jednou zkusil… Pokud by ti to opět nějak nešlo, tak bych ti zavolal a zkusili bychom to společně… Ty jsi tedy zaregistrován a dej mi vědět, jestli jsi byl úspěšný s registrací Karolíny.
  Jinak díky za trpělivost a registraci…

  @Robert
  Myšlenka H2H po skupinách je skvělá… Už jsem o tom také přemýšlel, ale narazil jsem na skutečnost, že jsem na to neměl připravený SW a nechtělo se mi stávající upravovat. Jsem zvědav na tvé zkušenosti po závodě… a pokud budou pozitivní, tak bychom to zkusili v Praze v příštím roce…
  Jinak ti držím palce, ať ti vše vyjde tak jak sis to naplánoval.

 13. @Petr
  melo by to i tu výhodu ze pokud treba behem techto malých H2H skupinek zacne prset (nebo snezit) tak se muzou „nové“ výsledky jiz odjetých skupin zapocítat a u tech u kterých se to nestihne to proste zustane dle kvalifikace. Otázka je pouze zda zacít od prvních míst (aby ty nejlepsí meli svoje finále a boj o bronz „zajistený“) a nebo od zadu aby se to stupnovalo.
  Jinak na software prdim a namaluju si na velký ctvrtky pavouky který budu postupne vyplnovat a basta.
  At zije „Low Tech“

 14. Dlouhodobá předpověď počasí je zatím velmi příznivá, hlásí na víkend přes den 17°C, ale ráno bude chladněji (kolem 8°C), tak si nezapomeňte vzít mikiny od Míry Bartoše… Pršet nemá…
  Na závod se zatím registrovalo následujících 25 jezdců:
  [Czech Republic] Petr Janousek
  [Czech Republic] Pavel Holec
  [Czech Republic] Josef Stefka
  [Czech Republic] Dalibor Danhel
  [Germany] Robert Thiele
  [Czech Republic] Zdenek Mach
  [Czech Republic] Ivo Skrabal
  [Germany] Peter Pletanek
  [Czech Republic] Miroslav Bartos
  [Czech Republic] Roman Podlaha
  [Czech Republic] Pavel Novotny
  [Czech Republic] Dan Jaros
  [Czech Republic] Stepan Vojta
  [Spain] Pablo Martinez
  [Czech Republic] Robin Smejkal
  [Czech Republic] Tomas Zlamal
  [Czech Republic] Michal Subrt
  [Czech Republic] Petr Matous
  [Czech Republic] Petr Martinu
  [Czech Republic] Vojta Nunvar
  [Czech Republic] Lukas Martinu
  [Czech Republic] Mia Sudkova
  [Czech Republic] Renata Skrabalova
  [Czech Republic] Tereza Podlahova
  [Czech Republic] Karolina Vojtova

  Všem registrovaným děkuji a ti, co tak ještě neudělali, mají možnost tak učinit do 2.10. bez navýšení startovného … Registrace trvá max. jednu minutu, takže se to určitě vyplatí! Kdo bude mít s registrací problém, může se obrátit přímo na mě a já mu s tím, pomohu. Většinou pak všichni řekli, že to vlastně bylo jednoduché…

  @Robert
  Jak dopadl Relax race? Budeš mít někde výsledky?

 15. Gratuluji, Roberte, k vítězství ve tvém závodě…
  Trochu mě překvapilo, že Jani Soderhall jel Open kategorii, když k dispozici byla Masters kategorie… Myslel jsem, že od ME 2013 v Londýně Jani jezdí Masters…

 16. Tak jsem zkusil zaregistrovat Káju a bohužel. Dle návodu to šlo do až do doby, než to po mě chtělo:
  Please type the two words in the red box in order to Register.
  A to v návodu není. Tak nevím.
  Měj se, ahoj.

 17. „Relax Race“ Stuttgart 27.+28.September 2014

  Overall
  (all slaloms / all classes):

  (umístení v závorce= Special + Straight + GS + Hybrid + Tight)
  Pokud nekdo neco nejel (napr.Christoph Baumann 2x v Sobotu) tak má poslední místo

  1. Robert Thiele 8 (2+2+1+2+1)
  2. Stas Myronenko 10 ( 1+1+3+3+2)
  3. Jani Söderhall 23 ( 3+4+6+5+5)
  4. Radan Knobloch 24 ( 5+5+4+4+6)
  5. Lars Tüxen 39 ( 8+7+5+9+10)
  6. Alex Lutz 43 ( 6+11+8+7+11)
  7. Max Thiele 44. (7+6+13+10+8)
  8. Christoph Baumann 47 ( 20+21+2+1+3)
  9. Felix Müller 47 ( 20+3+11+8+4 )
  10. Pelle 50 ( 10+8+10+13 +9)
  11. Timm Gerblich 51 ( 4+9+12+14+12 )
  12. Lukas Knobloch 51 ( 9+10+7+11+14)
  13. Patric Duletzki 63 ( 20+21+9+6+7 )
  14. Karim Rieg 64 ( 11+12+16+12+13)
  15. Alexei Söderhall 70 ( 12+14+14+15+15 )
  16. Artem Shereshnev 78 ( 13+13+17+17+18)
  17. Oliver Dieterle 78 ( 14+16+15+16+17)
  18. Dimitri Söderhall 82 (15+15+18+18+16)
  19. Tezzan Redmann 90 ( 16+17+19+19+19)
  20. Anna Shereshneva 96 ( 17+18+20+20+21)
  21. Felix Thiele 99 ( 18+19+21+21+20)
  22. Foma Mikhailov 105 ( 19+20+22+22+22)
  23. Paul Gorges 110 ( 20+21+23+23+23)

  Bylo nás málo tak jsme udelali tuhle listinu overall vsechny dohromady.
  navíc Jani S. rikal ze chce být radsi vyhlásenej jako 3. v Open nez 1. v Masters. Na bodech do Ranking to samozrejme nic nemení.
  Pocítal jsem ze celkove Open vyhraje Stas ale „príjeme me prekvapil“ a zajel me jen 2x a já jeho 3x.
  Jinak se závody vydarily a detaily poreferuju v Praze.
  Na report se necítím a spís by to mel napsat nekdo jinej nez já jakozto organizátor.
  Podle me se to ale podarilo pokud muzu soudit podle zárících ocí vsech ucasrtníku pri odjezdu a i behem samotné akce.
  Kazdej dostal za neco medaily (13. místo, nejmladsí, nejstarsí , nejdelsí cesta do stuttgartu, nejlepsí uces ..atd.)
  cen bylo pro vsechny taky dost. Dík ENTITY , CONCRETEWAVE, TRIPPLE EIGHT, KOLLEKTIV SPORTS a v neposlední rade T-Board. Ted akorát musíme zjistit kolik jsme prodelali, jelikoz nás bylo jen 20-22 takze to je asi jediná trochu trable. Myslim ze to 2015 ale stejne zopáknem.

 18. @Robert
  Taky bych potřeboval, aby mě někteří jezdci „příjemně překvapili“… Ale zatím to spíš vypadá, že já „příjemně překvapím“ je… 🙂

  @ ostatní
  Díky za registraci na stránkách ISSA dalším jezdcům:
  [Czech Republic] Jindrich Kral
  [Germany] Max Thiele
  [Germany] Felix Thiele
  [Czech Republic] Ondra Kral
  [Czech Republic] Jana Kocova
  [Czech Republic] Karolina Machova

  Už je nás 31… a Pavel zamluvil 40 obědů, tak nevím, jestli to ve finále bude stačit… 🙂

 19. Rád vidím, že se Želva (Jindřich Král) necelé 2 měsíce po crashi roku opět postaví na start – RESPECT!!!
  Pokud na někoho nezbude oběd, rád mu svůj (za mrkev nebo jiný kus zeleniny) přenechám :-).

 20. Dalším, kterým se registrace povedla jsou:
  [Germany] David Miks
  [Czech Republic] Vitek Hromadko

  Gratuluji a děkuji.
  U Davida mě trochu zarazilo, že jezdí za Německo… Davide, je to tak správně?

  @Želva
  Taky mě potěšilo, že se z toho Želva tak rychle vykřesal a jsem rád, že u nás pojede…

  @Ostatní
  Tento pátek odpoledne budeme stavět obří slalom a přenášet hybridní slalom pro dual… Kdo by chtěl pomoci, je vítán…

  @Ti co ještě nejsou registrovaní
  Na místě je registrace o stovku dražší:
  Kategorie Open + Ženy: 600 Kč
  Kategorie Junioři 15-17 let: 400 Kč
  Kategorie Mladiství 12-14 let: 400 Kč
  Kategorie Děti do 11 let: 400 Kč

  … Tak neplaťte zbytečně více a zaregistrujte se nejpozději 2.10 2014, což znamená, že máte dnešek a zítřek…

 21. Ahoj,mam problemecek s ubytkem. Nevi nekdo kde sehnat na strahove ubytovani( v okoli je plno)nebo popripate by se me nekdo ujal? Jsem cistotny a nenarocny na udrzbu. Predem dekuji za pomoc.

 22. Ano predsedo, Nemecko je spravne, zrovna ted v zari to bylo 30 let, co jsem emigroval …

 23. Díky za registraci dalším třem jezdcům:
  [Czech Republic] Krystof Keil
  [Czech Republic] Matej Stefka
  [Czech Republic] Anna Tehza

  Poslední den pro registraci a levnější startovné je dnešek… Mezi registrovanými postrádám např. kluky Knettigů, Standu Nožku, Martina Tumu, Vojtu Kotka, Maďara…

  @Robin
  Pokud bys nenašel něco pro sebe výhodnějšího, tak bych tě mohl ubytovat… Zatímco ty jsi ale čistotný a nenáročný na údržbu, tak mé bydlení má několik negativ:
  1) Má přítelkyně Markéta je nějaká nachcípaná a leží, takže by sis mohl i něco odvézt….
  2) Příbytek je na druhém konci Prahy, než bude párty a jsou závody
  3) Jako organizátor budu muset jet ze sobotní párty před půlnocí, abych byl v neděli alespoň trochu ready…
  4) V neděli musím brzo ráno vstávat a jet na plac připravovat zázemí

 24. 1) vzdy si rad z Prahy neco odvezu
  2) poznavaci vylety mam rad
  3) do pulnoci nebudu mit ani floka
  4) rano ti velice rad pomuzu, protoze budu vyspanej
  Petre dekuji za ochotuva kdyz bych nic rozumneho nenasel tak rad vyuziju tveho pribytku.
  Pozdarvuj Marketu at ji to brzo prejde( zazvor do caje + moravska slivka od Roba ji postavy na nohy)

 25. Poslední registrovaní přes ISSA web jsou:
  [Czech Republic] Tomas Kucera
  [Czech Republic] Tomas Kodicek

  Díky všem za registraci.

 26. rád bych všem poděkoval za poděkování tátovi a jaho přínos cz slalom skejtování. Měl slzy na krajíčku a bylo to pro něj velký okamžik, skejt období byla pro něj důležitá a radostná část jeho života. Doma má už diplom v rámu na zdi a trička na ramínku na výstavce. Cítí že se na něj nezapomnělo a že jeho práce měla smysl. Je dojatej a šťastnej štastnej jak blecha:)
  děkuju Vojtovi že si to vzal za své, Mírovi za krásný slova a díky všem že jste tátovi tak hezky poděkovali

 27. Ahoj parto.
  Před chválou začnu prosbou. Na Ladronce zůstala má síťová kšiltovka UTOPIA, kterou sem měl leta, mám jí rád a už nikdy jí nikde neseženu.
  Tedy především prosím Tomáše Maďara a Dalibora aby se poptali u podřízeného personálu, zda jí na Ladronce nenašli, či zda jí třeba uklízečka nehodila do koše?
  Taky je dost možný, že třeba odešla na něčí hlavě, jak už to na tak rozjetých mejdanech jako byl ten náš bejvá 😀
  Jinak závod byl z mého úhlu pohledu super !!!
  Jel sem vše, neupad sem a asi sem ani nebyl poslední. Hlavně ste byli všichni fajn a atmosféra byla luxusní, což je pro mne při mé (ne)výkonnosti to nejdůležitější 🙂
  Dík všem a pořadatelům obzvlášť ! 🙂

 28. Děkujeme za sice trošku ledové, ale fajn závody :-D. Ale kluci příště prosím přitopte 😀

 29. Ahoj,chtel bych moc podekovat Petrovy a Markete za ubytko a super chutne kreativny pokrmy ktere jsem mel moznost ochutnat.
  Dale take Vsem poradajicim Prague Open 2014!!!
  Bylo to skevele zakonceni sezony.
  Dik a zdar.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..