Vznik a první úspěchy SK8 Slalom Polička

V Poličce vzniklo v měsíci dubnu nové občanské sdružení s názvem SK8 Slalom Polička, registrované u MV. Základním posláním SK8 Slalom Polička je, organizování sportovní činnost, tj. provoz sportovních aktivit a tvorba materiálně technických podmínek pro rozvoj slalomu na skateboardu.
Pokračování textu Vznik a první úspěchy SK8 Slalom Polička