Valná hromada – 17. ledna 2015 Plzeň

REGISTRACE/NEREGISTRACE NA ZÁVOD A VALNOU HROMADU :: ODPOVĚDI

Valná hromada ČASS se uskuteční 17. ledna 2015 v Plzni, Zahradní 173/2, od 18 hodin. Před valnou hromadou se uskuteční závod na tom samém místě, co bude valná hromada, ale v Motokárovém centru (Zahradní 173/2, Plzeň). Registrace na závod bude otevřena od 9 hodin, od 10 hodin pak začne samotný závod.

Možné ubytování zde.
Cesta od ubytování (červený špendlík) na místo valné hromady a závod (zelený špendlík).

Program VALNÉ HROMADY:

1. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení

2. Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2014
Komentář: Představuji si, že zástupce organizátora každého závodu (nejlépe člen výkonného výboru, ale není podmínkou) zhodnotí svůj vlastní závod s tím, že řekne, jaké měl při pořádání problémy, s čím se potýkal, co se naopak povedlo a kde by mu mohla ČASS (tedy my všichni, ne jen představenstvo) v pořádání dalšího závodu pomoci. Myšlenky pak zapíšeme a vrátíme se k nim v dalším bodu konání valné hromady.

Předseda navrhl do programu aby každý pořadatel zhodnotil svoje závody. To je velice skvělá myšlenka a chtěl bych ji věnovat dostatek času. Pokud ji dáme jasná pravidla. Navrhuji aby každý zástupce organizátorů zhodnotil 3 zásadní pozitiva a 3 negativa spojená s organizací jejich závodů. Postupně podle data uskutečnění. Potom by se podobným ale stručným způsobem mohli vyslovit účastníci závodů. I když jsme (většinou) organizátoři i účastníci v jednom, věřím, že by to mohlo trochu ujasnit některé pohledy a vyčistit vzduch konstruktivní diskuzí. DŮLEŽITÉ JE ale připravit podklady předem a nevařit na místě z vody. (Štefka)

2a. Hodnocení plnění bodů stanovených na valné hromadě 2014
Komentář: Za pomoci zápisu z valné hromady 2014 projdeme body, co se mělo udělat a udělalo, nebo neudělalo.
3. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2014.
Komentář: Opět žádám pokladníka Tomáše Kodíčka, aby zprávu o hospodaření ČASS připravil.
4. Volba představenstva ČASS pro rok 2015.
Komentář: Navrhněte dopředu kandidáty na předsedu ČASS, 1. místopředsedu a pokladníka v jedné osobě a 2. místopředsedu ČASS
5. Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2015
Komentář: Nejedná se o volený orgán, pouze schvalovaný, takže nechť si pořádající města předem zvolí svého zástupce a ten pak bude na valné hromadě schválen. Výkonný výbor pak může být na valné hromadě dle uvážení doplněn o další členy.
6. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
Komentář: Diskuze nad body vzniklými z hodnocení závodů ČP 2014 v bodu č. 2. Rozložení následujících činností mezi členy (oddíly) ČASS:
– administrace webu
– administrace stránky ČASS na facebooku
– vedení aktuálního pořadí ČP 2015
– zasílání výsledků ze závodů do ISSA
– zasílání krátké zprávy do rádia BEAT, rubrika menšinové sporty
– psaní reportů ze závodů
– sledování dění v ISSA a informování ostatních na webu ČASS
– úprava pravidel pro pořádání závodů v ČR s ohledem na novou revizi pravidel ISSA
– zajištění pohárů a diplomů pro jezdce ČP 2015
– účasti na seminářích a summitech pořádaných ČOV a ČUS
– starost o vlajky ČASS (uskladnění, dovoz, stavba, složení a kontrola úplnosti balení na závodech)
– starost o displeje ČASS (uskladnění, dovoz, stavba, složení a kontrola úplnosti balení na závodech)
– vedení účetnictví ČASS

6a.  podpora ČASS pro jednotlivá města (spolky) v  náboru nových (MLADÝCH)  jezdců (členů) (Polička)
6b.  podpora závodů (např. jednorázová finanční podpora pro nový – staronový závody) (Polička)
6c.  pod organizace ČASS pro jednotlivá města za účelem získání financí z místních zdrojů a zjednodušení administrativy nově vznikajícím spolkům (spol. financování atd.) (Polička)
6d. doklady… (Polička)
6e. sepsat metodiku… (Polička)
6f. začlenění mistrovských závodů do ČP (Polička)


7. Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2015
Komentář: O Main žádá Plzeň, o Prime Polička. Určení pořadatele Mistrovství ČR 2015. Nějací zájemci? Předběžně požádala o MČR Polička.

8. Schválení stanov ČASS a názvu ČASS.
Komentář: Od 1.1 2014 platí nový občanský zákoník (NOZ) a zrušil se zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Právní úprava občanských sdružení se tedy řídí nově dle NOZ a z toho nám vyplývají určité povinnosti. Mezi ně patří, že občanská sdružení se nově nazývají spolky, a že název spolku musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“. Dále je nutné upravit stávající stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ. S předstihem jsem poslal žádost o pomoc s úpravami stanov na všechny členy výkonného výboru. Zájem pomoci s úpravami projevili pouze plzeňští a Josef Štefka. Ostatním je asi úplně jedno, co ve stanovách bude, což je trochu smutné…
9. Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2015.
Komentář: Návrh a schválení členských poplatků – pokud se někomu nelíbí stávají výběr členských poplatků (200Kč/dospělého člena ČASS + 100Kč (50Kč/dítě) při účasti na závodech pod hlavičkou ČASS), nechť navrhne jiný. Návrh a schválení výdajových položek – navrhněte, co a proč by se mělo společně koupit a jaký to bude mít přínos. Rozložení zajištění schválených nákupů mezi členy (oddíly) ČASS

9a. Financování ČASS. Už obehraná a pro někoho jistě nudná otázka. Snažím se jí věnovat každou Valnou hromadu ale mám pocit, že jsme pořád na jednom místě, ne-li krok zpět. Myslím, že je špatně, když pořadatel závodu musí ještě odvézt část startovného Asociaci. Mělo by to být obráceně a peníze na organizaci by pořadatel měl dostat. Kde je však brát? Příspěvky jsou tak momentálně nastaveny a proti dřívějšímu způsobu jednorázové vysoké částky je to určitě lepší, že se podílí ti jezdci, kteří častěji jezdí. Měli bychom se však všichni zamyslet jak jinak ČASS financovat. Na diplomy, poháry a občasnou menší investici to stačí ale pokud chceme od Asociace víc, je třeba to zajistit jinak. Určitě nějaké způsoby jsou ale je i ochota něco dělat? (Štefka)
9b. schválení na podíl z peněz získaných pro ČASS např. 15% z celkové částky, která půjde do pokladny ČASS (Polička)
9c. granty (Polička)
9d. finanční ohodnocení pro představitelé ČASSu nebo lidi jimi pověřené (stanovily by se cíle, které by se na VH zhodnotily) (Polička)
9e. Putovní pohár.
Spíš náhodou se mi ocitl po letech doma a když tak na něj koukám, věnuje se naší novodobé historii od roku 2007 a není z něho poznat, že sk8 slalom tady byl už od 80.tých let. Dávám proto ke zvážení jestli by nebylo vhodné tam doplnit i jména vítězů Československého poháru z let dřívějších. (Štefka)

10. Diskuze

Petr Janoušek
Předseda ČASS

Na valné hromadě můžou hlasovat (aktualizace ke dni 15.1. 2015):

Dalibor Daňhel
Pavel Holec
Petr Janoušek
Josef Štefka
Peter Pletanek
Martin Kulhavý
Tomáš Fiala
Tomáš Kučera
Jaroslav Šmerek
Robert Thiele
Renata Škrabalová
Ivo Škrabal
Petr Knobloch
Roman Tuma
Jiří Trávníček
Miriam Sudková Srncová
Ondra Sudek
Michal Šubrt
Petra Záborcová
Bára Krákorová
Robin Smejkal
Dan Syrový
Tomáš Zlámal
Milan Matouš
Lubomír Vázler
Štěpán Vojta

23 komentářů u „Valná hromada – 17. ledna 2015 Plzeň“

 1. Já navrhoval, aby se ten závod počítal do ČP 2015,
  byť jako Basic,
  ale nesetkal jsem se s kladnou odezvou.
  Ale co není, může být?

 2. Za jakých podmínek by se onen závod mohl počítat do ČP 2015?

 3. Asi se budu opakovat, tak mi to promiňte… Naše snaha je, aby počet slalomů odjetých na rovině a z kopce byl v rovnováze… To proto, že na rovině, ať děláme co děláme, se dá postavit jen jeden typ slalomu a pak jsou logicky i výsledky pořád velmi podobné, nebo dokonce i stejné a jezdce prostě nebaví jet slalom, kde ví, jak dopadne… Je to demotivující…
  Ale k Ondrovo otázce… Svolej zasedání výkonného výboru, kde probereme, jestli je většinový zájem překlopit tento závod do ČP 2015 a uvidíme… Sám za sebe to beru jako fantastickou možnost si prvně v roce sjet, trochu se rozhejbat a vidět se s kamarády…. a hlavně, se nezranit, protože nechci jet napoprvé hned naplno…

 4. Já jsem jedině pro, aby se závod do ČP počítal, na rovině může vyhrát jeden člověk, stejně tak jako na kopci 🙂 A i kdyby počítá se přeci jen 70%

 5. Co se týká ubytování, vypadá to, že asi budete všichni bydlet po známých, nebo pod stanem?
  Pokud ne, tak by bylo víc než vhodné se na prezentovanou adresu ubytování zarezervovat.
  Předběžně jsme zamluvili 30lůžek, ale pokud si to sami neupřesníte,
  tak se múže stát, že to bude po Novém roce obsazené.

 6. Předseda má jako vždy vše dokonale připravené, takže těžko něco doplňovat. Chtěl bych ale požádat všechny členy ČASS aby si předem připravili svoje připomínky. Valná hromada je nejdůležitější závod roku, protože je jenom jeden a na něm se rozhoduje o nastavených pravidlech pro celou sezonu.
  Mám za sebe několik drobností:
  – Putovní pohár. Spíš náhodou se mi ocitl po letech doma a když tak na něj koukám, věnuje se naší novodobé historii od roku 2007 a není z něho poznat, že sk8 slalom tady byl už od 80.tých let. Dávám proto ke zvážení jestli by nebylo vhodné tam doplnit i jména vítězů Československého poháru z let dřívějších.
  – Hodnocení závodů 2014. Předseda navrhl do programu aby každý pořadatel zhodnotil svoje závody. To je velice skvělá myšlenka a chtěl bych ji věnovat dostatek času. Pokud ji dáme jasná pravidla. Navrhuji aby každý zástupce organizátorů zhodnotil 3 zásadní pozitiva a 3 negativa spojená s organizací jejich závodů. Postupně podle data uskutečnění. Potom by se podobným ale stručným způsobem mohli vyslovit účastníci závodů. I když jsme (většinou) organizátoři i účastníci v jednom, věřím, že by to mohlo trochu ujasnit některé pohledy a vyčistit vzduch konstruktivní diskuzí. DŮLEŽITÉ JE ale připravit podklady předem a nevařit na místě z vody.
  – Financování ČASS. Už obehraná a pro někoho jistě nudná otázka. Snažím se jí věnovat každou Valnou hromadu ale mám pocit, že jsme pořád na jednom místě, ne-li krok zpět. Myslím, že je špatně, když pořadatel závodu musí ještě odvézt část startovného Asociaci. Mělo by to být obráceně a peníze na organizaci by pořadatel měl dostat. Kde je však brát? Příspěvky jsou tak momentálně nastaveny a proti dřívějšímu způsobu jednorázové vysoké částky je to určitě lepší, že se podílí ti jezdci, kteří častěji jezdí. Měli bychom se však všichni zamyslet jak jinak ČASS financovat. Na diplomy, poháry a občasnou menší investici to stačí ale pokud chceme od Asociace víc, je třeba to zajistit jinak. Určitě nějaké způsoby jsou ale je i ochota něco dělat?
  – Jednací řád. Je zde podrobně popsaný program ale chybí základní údaje. KDE Valná hromada bude a v kolik hodin začne. Podle zkušeností trvá minimálně 4 hodiny, takže navrhuji 14.00 – 15.00 hod. začátek aby jsme se mohli potom někde najíst a posedět (asi jedině na rezervaci). Výčitka jestli budeme spát pod stanem s popisem, že Plzeň je městem kultury roku 2015 mi nepřijde moc nápomocná. Lépe vysvětlující by bylo to, co jsem zjistil dnes, že právě v sobotu 17.1. probíhá slavnostní zahájení tohoto roku s množstvím akcí po celém městě. Také chybí místo čas konání halového závodu.

  Věřím, že přijede i zástupce Havlíčkova Brodu. Zatím to vypadá v registraci na přesilovku Plzně proti zbytku Česka.

 7. Pepo,
  všechny, nebo téměř všechny tvoje dotazy by byly zbytečné, zjišťuješ dávno prezentované.
  Kdyby sis rozkliknul odkazy v záhlaví tohoto článku, popřípadě bys četl i další info na FB stránkách Skate Slalomu.
  Např i tohle:
  „Co se týká průběhu závodů, tak bych to viděl asi takhle:
  V9:00 – 9:30 registrace + trénink – v 10:00 odstartovat první slalom „zprava“ na dvě, nebo tři kola – po dojetí pauza na oběd ve vedlejší nekuřácké hospodorestauraci a přestavění tratě na „zleva“ – trénink a následný závod – předpokládaný konec v 14- 15hod a vyhlášení výsledků. Poté volno až do začátku valné hromady.
  Podle počtu zájemců to zatím vypadá, že příspěvek – startovné bude 300.- aby bylo možné uhradit náklady na halu.
  26. prosinec 2014 v 14:25 · “
  Jak tedy vidíš, je vše téměř na jednom místě, včetně doporučeného ubytování, které je cca 360metrů od místa konání, ale to je i na mapce, kterou si můžeš prohlédnout po rozkliknutí odkazu v záhlaví. Nikdo nikomu nic nevyčítá, to sis špatně vyložil.
  pokud máš ještě nějaké konkrétní otázky, neváhej a napiš je sem, nebo na FB na Skate Slaom.

 8. Ahoj Robine.
  Jak to bude s členskými příspěvky pro rok 2015 bude známo po valné hromadě v Plzni… Takže s platbou vyčkej…
  Plzeňský závod se do ČP 2015 započítávat nebude.
  Uvidíme se příští týden.

 9. Ahoj mi drazi ziznivy kamaradi. Pro fanousky naseho plzenskyho nefiltrovanyho a hlavne oblibene hospody Na Parkanu: Na patek 16.1.tam mame rezervaci od 19 hod!! 🙂 Rezervovano je 15 mist, na moje jmeno. Takze sedi ten, kdo si chvatne!;-) Tesim se na vas, holomci.:-)

 10. @Chozé a ostatní
  – Putovní pohár.
  Putovní pohár byl navržen a myšlen jako pohár pro novodobý slalom skateboarding. S ohledem na to byl zvolen podstavec, na který se vejde 4*6=24 štítků, což se zdálo býti „nekonečně“ mnoho. Nyní je sedm míst obsazeno a pozic tedy zbývá 17… Pokud mám správné informace, tak nejsou k dispozici celkové výsledky z let 1980 a 84, ale ty by se asi někde vyhledaly… Celkem by se jednalo o 9 záznamů (1980-1988)… Pokud tedy štítky doplníme (technicky to není problém), tak za 6 let budeme přemýšlet, kam nalepíme další štítek… Jak se zdá, pozic tedy nebylo „nekonečně“ mnoho… Historii opomíjet nechci, ale sám za sebe bych to nechal tak, jak to je a máme 17 bezstarostných let před sebou… 🙂

  – Hodnocení závodů
  Zde nemám k Chozému návrhu žádná komentář a plně se s ním ztotožňuji

  – Financování ČASS
  V letošním roce jsem navštívil několik konferencí ČOV (Český olympijský výbor), ČUS (Česká unie sportu – bývalé ČSTV) a sportovní summit… Výsledek je jediný. Můžeme zapomenout na financování ze státní kasy. Na to dosáhnou dnes už jen olympijské sporty, ČUS už paběrkuje a Sdružení sportovních svazů České republiky bývalý SVAZARM ještě více… Ostatní nedostanou nic a mají se obrátit na města a na jejich grantovou politiku. Když se obrátíte na město s požadavkem na grant, tak jeden s velmi důležitých bodů je, kolik členové odvádějí na členských příspěvcích – tedy jakési protiplnění. Stát a ani město nechtějí být dotačním bankomatem! Výběr členských poplatků je tedy velmi důležitý pro získávání grantů! Odmítám větu Chozého „Myslím, že je špatně, když pořadatel závodu musí ještě odvézt část startovného Asociaci.“. Nejedná se totiž o odvod peněz ze zisku ze závodů, ale o odvod ČLENSKÝCH poplatků, o které se navyšuje startovné a se kterými organizátor neměl a nemohl, při stanovení rozpočtu závodu, počítat.
  Z mého pohledu je systém výběru členských poplatků nyní spravedlivý. Dříve byl stanoven členský poplatek 1000,-Kč/rok, který platilo jen pár „blbců“. Nyní se platí 200 Kč/rok za možnost hlasovat na valné hromadě + 100Kč/závod, kterých se jezdec zúčastní. Do rozpočtu nám tak přispívají i cizáci a šetří to naše peněženky…

  – Jednací řád
  Údaje doplním do těla textu článku.

 11. Petr má zase pravdu 🙂
  Nejedná se totiž o odvod peněz ze zisku ze závodů, ale o odvod ČLENSKÝCH poplatků, o které se navyšuje startovné a se kterými organizátor neměl a nemohl, při stanovení rozpočtu závodu, počítat.
  Šouhlas.

 12. Myslím, že je velká chyba začínat VH až v 18.00. Doufám, že jako v minulých letech bude VH probíhat bez alkoholu (včetně piva) aby se jednalo rychle a věcně. A podle zkušeností to stejně trvá cca 4 hodiny, po dalších přidaných bodech to bude ještě déle. Takhle nám na to posezení po hromadě už nezbude čas.
  A Míro: vím, že má předseda pravdu……………..ale účastník závodu tu částku stejně nedělí a sám víš, jak počítáš jestli to stojí 5 nebo 6 kilo. (no raději per huba…)

 13. Souhlasim plně s tím aby hromada začala dřív.
  Pepo Rozumim ti. Jediný recept je, psát v propozicích „startovné + 100 asociační př. = celkem“.
  Furt je to lepší, než chtít po členech asociace aby zaplatily 1000,- jako dříve a nebo aby dokonce samy poslaly za každý závod 100,- . To je dle mého nereálné.
  Spousta lidí by třeba jen zapomnělo, stejně jako já, když sem až dnes ke svému údivu zjistil že nemám hlasovací právo. Tedy sem asi nezaplatil ty dvě stovky, což si vůbec nepamatuju.
  Řešením by bylo dát členskej příspěvek na asociaci 200,- a dost. Je ale otázkou, zda to bude na provoz asociace stačit.
  Kdyby se posunul začátek hromady, tak mi prosím někdo zavolejte. Budu sedět ve vlaku.
  Jo a nikde sem nenašel název baráku, kde se bude valně hromadit.

 14. Tááák a první závodní slezinu roku máme za sebou.

  Nejde jinak, než poděkovat všem, kdo se na přípravě halového běsnění podíleli. Za SChGP jmenovitě výkonnému výboru závodu Petře Krákorové, Ondřeji Sudkovi a Michalu Šrbutovi. Né že by byli důležitější něž třeba grafik, demontér mantinelů, časoměřič, rozhodčí, fotograf, atd. Ale nápad a vůli dotáhnout věci do konce je nutno ocenit :-).

  Největší dík samozřejmě patří vám riderům, kteří jste neváhali a přijeli třeba až z dalekého Brna. Bylo vás hodně a jsme rádi, že jste tomuto netradičnímu měření sil dali šanci. Doufáme, že se vám u nás líbilo a že jsme třeba byli společně u zrodu nové tradice pořádání zimních slalomových závodů.

  Ještě jednou díky vám všem a budeme rádi, pokud nám sdělíte jakékoliv připomínky a nálady, které ve vás tyto závody zanechaly. Těmi pozitivními šetřit nemusíte, ale hrňte na nás ve velkým i ty negativní. Konstruktivní kritika je hybnou silou, která nás posune dál.

  Skejtování 3x zdar, tomu slalomovému zvlášť!

 15. Aisha umí cestovat časem?
  Na hodinách je teprve 15:18 a u jejího příspěvku je 15:50 ……..

 16. To je realita, já tohle píšu teď a je 11:14 a koukni, kolik je u příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..