Návrh zápisu z valné hromady ze dne 25.1 2014

 1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

 • Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2013
 • Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2013
 • Volba představenstva ČASS pro rok 2014
 • Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2014
 • Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
 • Způsob financování ČASS a organizace závodů. Možnost vstupu ČASS do Sdružení sportovních svazů
 • Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2014 a návrhy potencionálních pořadatelů, přidělení statusů ISSA
 • Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2014, projednání návrhu Miroslava Bartoše o proplácení cesty na VH
 • Usnesení valné hromady
 • Diskuze

Pro schválení programu: 17
Proti schválení: 0
Hlasování se zdržel: 0

 2. Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2013

V rámci diskuze mezi organizátory byly zhodnoceny závody Českého poháru. Největším nešvarem bylo vybírání jiné výše startovného u prachatických závodů (startovné bylo vyšší), než bylo avizováno na webu ČASS. Ač neexistuje postih za tuto skutečnost, zástupci organizátorů se dohodli, že toto se nesmí stávat.

3. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS v roce 2013

Zprávu o hospodaření je možné získat v elektronické podobě na osobní vyžádání u pokladníka ČASS Tomáše Kodíčka.

Byla zjištěna nesrovnalost mezi skutečně odvedeným příspěvkem ze startovného a tím, co mělo být odvedeno u následujících pořadatelských měst:

Havlíčkův Brod: -530,- Kč (penále za pozdní odvedení příspěvku)
Liberec: -660,- Kč (penále za pozdní odvedení příspěvku)
Polička: -300,- Kč (nedoplatek za jezdce)
Plzeň: +100,- Kč (přeplatek)

Plzeňští organizátoři se vzdali nároku na vrácení přeplatku ve prospěch ČASS.

Valná hromada odhlasovala, že penále za pozdní odvedení příspěvku za rok 2013 bude odpuštěno v následujícím poměru hlasů:
Pro odpuštění penále: 14
Proti: 2
Hlasování se zdržel: 1

Nedoplatek u Poličky bude řešen s předsedou ČASS. V případě, že Polička nedoplatek uzná, bude tento nedoplatek uhrazen Poličkou ve prospěch ČASS.

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČASS v následujícím poměru přítomných:
Pro schválení: 17
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

4. Volba představenstva ČASS pro rok 2014

Valná hromada zvolila a schválila staronové představenstvo ve složení:

Předseda: Petr Janoušek
Místopředseda: Josef Štefka
Místopředseda + pokladník: Tomáš Kodíček

Pro zvolení představenstva: 17
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

Kandidáti neměli protikandidáty.

5. Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2014

Byli navrženi a schváleni následující členové výkonného výboru, kteří doplní představenstvo ČASS:

Prachatice: Miroslav Bartoš
Praha: Pavel Holec
Havlíčkův Brod: Petr Novotný
Liberec: Josef Štefka
Polička: Roman Tuma
Plzeň: Ondra Sudek
Brno: Dalibor Daňhel
Administrátor webu: Petr Knobloch

Pro schválení výkonného výboru: 12
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 5

6. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období

Jan Smolík připraví koncepci rozvoje slalomu v České republice do konce února 2014. Návrh koncepce bude diskutován s představenstvem ČASS. Výsledná koncepce pak bude sdělena členům výkonného výboru při Skype konferenci.

Petr Knobloch převezme správu webu od Martina Kulhavého a bude spolupracovat s Janem Smolíkem na mediálním propojení webu ČASS, stránek na Facebooku a ostatními skateboardovými weby.

ČASS bude dále zatupovat organizátory a jezdce směrem k ISSA.

ČASS bude zastřešovat pořádání závodů Českého poháru 2014, Mistrovství České republiky 2014 a Mistrovství světa 2014.

7. Způsob financování ČASS a organizace závodů. Možnost vstupu ČASS do Sdružení sportovních svazů

Josef Štefka informoval valnou hromadu o možnosti vstupu do Sdružení sportovních svazů České republiky. Valná hromada rozhodla o pokračování vstupních rozhovorů do tohoto sdružení.

Byla stanovena a odsouhlasena následující pravidla pro platbu členských poplatků:

 • Členský poplatek do asociace je 200,- Kč pro člena od 18 let věku (rok narození 1996 a dříve). Poplatek bude uhrazen nejpozději do 30.4. 2014. Po tomto termínu bude výše členského poplatku navýšena o 200,- Kč na 400,- Kč. Uhrazením poplatku získá člen právo hlasovat na valné hromadě. Člen ČASS, který vstoupí do asociace v průběhu sezóny 2014 a splňuje podmínku zletilosti, bude hradit členský poplatek ve výši 200,- Kč (bez navýšení po 30.4. 2014)
 • Členi ČASS narození v roce 1997 a později neplatí žádný členský poplatek. Právo hlasovat na valné hromadě (s ohledem na stanovy ČASS) nemají.

Valná hromada schválila platbu členských poplatků v poměru:
Pro schválení: 16
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 1

Pořadatelé závodů pořádaných pod hlavičkou ČASS budou odvádět poplatek ze závodu ve výši 100,-Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách dospělých (muži+ženy) a 50,- Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách juniorských a dětských kategorií. Jedná se především o pohárové a mistrovské závody, ale i o závody požádané organizátorem, který požádá o záštitu ČASS (Český pohár, Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy (v případě pořádání v ČR), Mistrovství světa (v případě pořádání v ČR) a závody pod záštitou ČASS). Výsledkové listiny budou zveřejněny na webu www.sk8slalom.cz (správcem je Petr Knobloch) do 14 dnů od skončení závodu. Poplatek musí být odveden do 30 dnů od skončení příslušného závodu. V případě prodlení bude poplatek navýšen o 10% ze základní částky za každý započatý měsíc prodlení.

Poplatek do ČASS bude zahrnut do startovného – nebudou se vybírat 2 částky. Výše startovného bude prezentována včetně tohoto poplatku.

Valná hromada schválila odvod ze závodů v poměru:
Pro schválení: 12
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 5

Další možnosti způsobu financování ČASS budou součástí připravované koncepce Jana Smolíka.

8. Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2014 a návrhy potencionálních pořadatelů, přidělení statusů ISSA

Prachatice: 17-18.5. 2014 – závod ČP – status Basic
Polička: 8-10.8. 2014 – Mistrovsví světa – status Major
Havlíčkův Brod: 6-7.9. 2014 – Mistrovství České republiky – status Prime
Plzeň: 23-24.8 2014 – závod ČP – status Basic (případná žádost o Prime bude zaslána Ondrou Sudkem předsedovi ČASS)
Praha: pořádání závodu je odvislé od podpory/nepodpory hl. m. Prahy

 9. Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2014

Na výdajové stránce rozpočtu 2014 budou: poháry pro první tři jezdce ČP v každé kategorii, nový putovní pohár pro kategorii žen, pamětní diplomy pro všechny jezdce, kteří se zúčastnili alespoň jednoho slalomu ČP, láhev sektu pro členy ČASS, kteří dosáhnou mety 100 započítaných slalomů do světového žebříčku, pouzdra pro nové displeje (pouzdra nechá ušít Roman Tuma), pojištění displejů, samolepky ČASS.

O dalších výdajích bude rozhodovat (hlasovat) výkonný výbor ČASS na Skype konferencích s přihlédnutím na finanční náročnost investice a přínos pro ČASS.

Valná hromada schválila výdaje v poměru:
Pro schválení výdajů: 17
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

Na valné hromadě byl přednesen návrh Miroslava Bartoše na proplácení jízdného na valnou hromadu ve výši jízdenky na vlak/autobus.

Návrh byl zamítnut v poměru:
Pro schválení: 0
Proti: 13
Hlasování se zdržel: 4

10. Usnesení valné hromady

Valná hromada se usnesla, že:

 • předsedou občanského sdružení ČASS se stává Ing. Petr Janoušek, bytem V Horkách 1654/16, Praha 4
 • prvním místopředsedou se stává Josef Štefka
 • druhým místopředsedou a pokladníkem se stává Tomáš Kodíček
 • členské poplatky budou vybírány dle bodu č. 7 tohoto zápisu z valné hromady
 • rozpočet pro rok 2014 bude dopřesněn v rámci Skype konference výkonného výboru

42 komentářů u „Návrh zápisu z valné hromady ze dne 25.1 2014“

 1. Konečně jsem se dostal k sepsání zápisu z valné hromady… Do komentářů je možné napsat připomínky k zápisu, popřípadě je možné jej doplnit.
  Pokud nebudou připomínky žádné, tak od 9.3 2014 budu považovat tento návrh za schválený.

 2. aaaaaaa moc se ptam malo ctu 🙂
  Informace jsem dohledal a penize posla tak doufam,ze to je vporadku.
  Diky 😀

 3. Jeste takova blbinka pri dnesnim ladeni sk8tu jsem natocil gif 🙂 nic mene napis http://www.sk8slalom.cz je blbe citelny,ale tam vime ne!!! 🙂
  -http://www.fixiegif.com/p/ZA6mlY
  Skejtu Zdar

  PS:kurna uz se moc tesim az to vypukne(pocasi,trenal.zavody)!

 4. Žádost o status Prime jsem zaslal 12.února Robertovi Thielemu,
  v souladu s pokynem předsedy.
  Takže teď čekáme na vyjádření.

 5. Tak začínám trénovat na novém skejtu a rovněž se hlásím s pomocnou prackou na aktivitách ČASS
  RE: Petr Knobloch & Jan Smolík s ohledem na mojí profesi tedy reklama, komunikace & brand design se hlásím s pomocí na jejich projektech vzešlé z valné hromady
  RE: závody Praha, kdo to má na triku? tady mohu být prospěchářský s drobnými kontakty na magistrátu a zkušenostmi s granty z kulturní sféry & PR a reklama závodu
  ozvěte se mi, k činu pŕipraven
  daniel.syrovy@centrum.cz

 6. Dane predem dík za tvou práci ! Super ze chces neco pro slalom delat.

 7. Členský příspěvek ČASS do dnešního dne uhradili a levnější platbu si zajistili:
  Dalibor Daňhel, Pavel Holec, Petr Janoušek, Peter Pletánek, Mia a Ondra Sudkovi, Michal Šubrt, Robin Smejkal, Dan Syrový a Tomáš Zlámal…
  Ostatní tak mohou učinit do konce dubna za 200 Kč, nebo poté za 400 Kč.
  Všem, co již uhradili členský poplatek, děkuji.
  Petr Janoušek

  PS: Ověřovací tabulka je k dnešnímu dni aktualizovaná.viz. https://spreadsheets.google.com/a/sk8slalom.cz/pub?key=pOuVUiCi7PiHgRsA16MgwDQ

 8. Vím, že to není úplně k tématu jen nevím kam jinam s tím
  Pojede nebo chce někdo je do Paříže? Bude to masters a juniorský mistrovství Evropy->MAIN jinak Prime a mluví se o tom jako o suprových závodech 🙂 Rád bych se případně s někaým svezl !
  Druhá věc má někdo se k nám přidat na MAIN do Lotyšska + v tomdatumu je tam velký Beach fest + bychom chtěli chvilku v zemi pobýt takže dohromady asi týden
  A aktualizovali byste prosím seznam závodů 🙂
  Děkuji 🙂

 9. Další, kdo zaplatil je Tomáš Kučera… Tome díky.
  Pokusím se s tím naším webem něco udělat Petře, ale Petr Knobloch práva od Martina Kulhavého ještě nepřebral, Martin je busy a já programovat neumím… Souhlasím ale s tím, že už to mělo dávno být aktualizované… Zkusím poprosit Martina, jestli by nenašel chvilku ve svém kalendáři…

 10. Ahoj! Jen v rychlosti na vysvětlenou – měl jsem poslední dva měsíce úplně jiné, nečekané vážné starosti. Na sk8, kromě dvou svezení na odreagování, nebyly myšlenky, natož prostor na činy. Nejhorší je snad zažehnáno … Ozvu se tenhle týden Martinovi Kulhavému a s webem pohneme.

 11. Zajímalo by mě,jestli je 200 Kč do pokladny ČASS hodně poněz?

 12. Ponězi se plotí v Brně?
  Ale kdyby to bylo denně, tak by to asi bylo hodně. Když je to jednou za rok, tak je to málo. (takhle jsi to myslel)?

 13. Ponězí nebo peníze,na to mastím !!! Jen mě zajímá jestli je to moc nebo ne.Když se dívám na ověřovací tabulku,tak je to asi moc.

 14. Já si myslím, že 200 Kč je málo, a že většina čeká na začátek května, až bude moci zaplatit zvýšený členský poplatek 400 Kč…

 15. Děkuji Poličce, jmenovitě Ivo Škrabalovi, Renatě Škrabalové, Romanu Tumovi, Jirkovi Trávníčkovi, Milanu Matoušovi a Luboši Vázlerovi za uhrazení členského příspěvku…
  Všechny, kteří se již v minulosti registrovali do ČASS bych rád požádal, aby se již znovu neregistrovali a použili jako variabilní symbol své staré, ale platné, číslo. Duplicitní poličské registrace jsem ze seznamu smazal.

 16. To abych se trefil a zaplatil v týdnu kdy nezaplatí někdo jiný. Chci si užít děkovačku sólo!

 17. 🙂
  S ohledem na ochotu členů ČASS zaplatit členský poplatek si dovolím tvrdit, že máš, Chozé, velkou šanci, že ti bude poděkováno sólo…. No a kdyby ses přeci jen netrefil (nebo spíše trefil do data, kdy zaplatí i někdo jiný), tak můžeš ještě navrch věnovat ČASS další finanční nebo i nefinanční dar a to ti bude určitě poděkováno sólo… 🙂 😉

 18. Za uhrazení členského příspěvku děkuji Jardovi Šmerkovi, Petru Knoblochovi, Martinu Kulhavému a Štěpánu Vojtovi. Tabulka je nyní aktualizovaná… viz. https://spreadsheets.google.com/a/sk8slalom.cz/pub?key=pOuVUiCi7PiHgRsA16MgwDQ
  Už zbývá pouze 8 dní do vypršení limitu pro členský příspěvek ve výši 200 Kč… Od 1.května 2014 vzroste členský příspěvek pro stávající členy na 400 Kč. Je tedy na vás, zda ČASS podpoříte uhrazením členského příspěvku a v jaké výši.

 19. Já bych chtěl poděkovat Tomíkovi. Ten už má taky zaplaceno.

 20. já taky 🙂
  je pomalu ale fakt sicher, aby jsme zase stáli kolektivně na vošně…
  SlalomGangBang se na vás moc těší!!!

 21. Připojuji se k Daliborovi a Pletymu s poděkováním Tomáši Fialovi za uhrazení členského poplatku… Včera ještě ne, ale dnes už se položka „objevila“ na účtu ČASS 🙂
  Ostatním, kteří by chtěli ušetřit na členském poplatku, zbývá už jenom 7 dní…

 22. Robert Thiele už má taky zaplaceno. Roberte, díky za podporu ČASS.

 23. Neplaťte více, než je potřeba! … To je standardní reklamní slogan, nad kterým se vždy zamyslím a říkám si, kdo mi co zase nepotřebného vnucuje… Nicméně zbývají poslední tři dny (včetně dneška) na uhrazení členského poplatku ČASS ve výši 200Kč (od 1.5 to bude 400 Kč)…. Mohu vás ubezpečit, že dokud budu předsedou tak tyto prostředky půjdou vždy a jen pouze do rozvoje sk8slalomu a nikdy nebudou prožrány… Kdo by tedy ještě chtěl podpořit ČASS, a tím nás všechny, má poslední tři dny na to to udělat „za levno“..

 24. Poslední dny k uhrazení členského poplatku ve zvýhodněné výši 200 Kč využil Pepa Štefka, Petra Záborcová a Bára Krákorová. Všem vám děkuji. Trochu se stydím, že holky vůbec neznám a budu to muset napravit, když jsou platícími členkami ČASS. Pokud nebudu mít tu čest dříve, tak vás v Plzni zvu na panáka. 🙂 …a budu doufat, že nedostanu košem. Ještě jednou děkuji za příspěvek.
  Ostatní mohou využít ještě dnešek a zítřek… Pozítří už bude členský příspěvek 400 Kč.

 25. Napadla mě taková inovace co se týče kategorií. Všechny závody ČASSu, krom letošního MS se jedou v OPEN + ostatní kategorie. Když je kategorie OPEN, co kdyby v ní jeli opravdu všichni jezdci od dětí, juniory, mladiství, ženy až po profesionály? A pak by následoval závod už jenom v kategoriích, ve kterých je pro účast nutné splnit nějakou podmínku (věk, pohlaví).

 26. Ahoj Petře…
  Jako předseda mám určité příjemné povinnosti, ale samozřejmě i ty nepříjemné. Mezi ty nepříjemné patří „povinnost“ oponovat myšlenkám a názorům, a tak se mnohdy zdá, že házím lidem „klacky pod nohy“, ale věř, že se jen snažím zjistit, nakolik má daný člověk svojí myšlenku promyšlenou a nakolik to bylo jen momentální vzplanutí… Ve skrytu duše jsem rád, že máš zájem o dění kolem a snažíš se přicházet s něčím novým, takže s tím nepřestávej.

  A teď k tomu tvému podnětu:
  Když došlo k renesanci sk8slalomu v ČR, tak byla jen jedna kategorie, dnešní kategorie Open… Žádné ženy, žádné tři kategorie dětí… Pak to vypadalo na růst, převzali jsme pravidla od ISSA a Pepa Štefka na valné hromadě prosadil (a to ještě Matěj nejezdil), aby povinně každý den závodu musel být pořádán jeden závod pro dětské kategorie (pro mnohé jezdce totiž nejsou dětské kategorie atraktivní a nebaví je čekat, až si to ty děti „odjezdí“)… V současné době většina (ne li všichni) pořádají tolik dětských slalomů, kolik je slalomů v kategorii Open a děti to již berou jako samozřejmost. Samozřejmost to ale není. Ty jsi se svým návrhem teď zařadil mezi ty, kteří myslí hlavně na sebe a na to, aby jsi si zajezdil ty… Jsi jen na opačné straně těch, kteří by byli rádi, aby dětské závody byly pořádány odděleně od závodů dospělých… Oni jsou napravo a ty nalevo… No a mou povinností je přesvědčit ty napravo i nalevo, aby ze svých požadavků trochu slevili a dostat se tak na přijatelný střed… A tím středem jsou teď závody dospělých a dětí v jeden den…
  To ale není hlavní důvod, proč tvou myšlenku nepodporuji… Tolik kategorií máme z toho důvodu, že se předpokládá, že děti jsou méně zdatnými jezdci než dospělí a tudíž by měly jezdit jednodušší slalomy než kategorie Open. Tady je to zase o organizátorech, kteří si svou práci trochu ulehčují a nechávají jezdit děti ty samé slalomy jako kategorii Open… Já se s tímto postupem organizátorů dokážu vyrovnat v případě, že je to po konzultaci s rodiči dětí (nebo zástupci dětí), kteří řeknou „děti to projedou, není potřeba stavět lehčí slalom“… Jako protiklad toho, že organizátoři nestaví speciální slalom pro děti je pak fakt, že děti jedou v jeden den tolik slalomů, jako dospělí, ačkoli mají „nárok““ jen na jeden slalom… a v tom je ten kompromis, jestli mě chápeš…
  Také jsme, opět na návrh Pepy Štefky, odhlasovali, že ČP budeme jezdit jen jako Open, což ale neznamená muži (PRO+AM), ženy a 3x dětské kategorie dohromady, ale „pouze“ kategorie PRO+AM dohromady… S ohledem na počítání výsledků ČP je to správně, ale s ohledem na růst PRO jezdců a zvyšování jezdecké základny o AM jezdce je to špatně. Nůžky ve výkonnosti mezi PRO jezdci a AM jezdci se čím dál více rozevírají a PRO jezdci by potřebovali jezdit těžké PRO slalomy (těžší, než se jezdí v ČP). AM by zase potřebovali jezdit lehčí slalomy, než se v ČP jezdí… Výsledkem je, že většina nových jezdců jsou obtížností slalomu v ČP odrazena a na další závod už nepřijede… Také stávající jezdci, kteří pravidelně netrénují, se do slalomu nemůžou vejít a jsou otráveni tak, že už na další závody dorazí maximálně na párty, ale mezi kuželky se nepustí… Na druhou stranu PRO jezdci nejsou zvyklí jezdit PRO slalomy, a když pak vyjedou na závody světového poháru, kde PRO tight postaví Hadestrand´s company, tak vypadnou stejně jako začínající AM u nás…. a jsou z toho rozladění úplně stejně, jako ty AM… Výsledkem pak je, že ani PRO jezdci nejedou na zahraniční závody, protože jet někam (zaplatit si to ze svého) a pak neprojet slalom a jet domu je demotivující… Je to stejná situace jako u nás se začínajícími amatéry…
  Bohužel tato situace je po celé Evropě, takže jsme dnes svědky závodů s deseti PRO jezdci…
  Jak z toho ven? To je opravdu těžká otázka… Myslím si, že by se měla opět začít rozlišovat kategorie PRO a AM s tím, že PRO jezdci by měli jezdit znatelně těžší slalomy a AM znatelně lehčí slalomy, které by projel i začínající jezdec. Také si myslím, že první tři v kategorii AM v celkovém pořadí by povinně museli pro nadcházející sezónu přestoupit mezi PRO jezdce a a uvolnit tak na bedně místo pro začínající jezdce. Také by měla být možnost pro poslední tři PRO jezdce sestoupit mezi AM, pokud by chtěli…
  Také se trochu upínám k Honzovi Smolíkovi a jeho levným sk8ům… Mohl by se totiž uspořádat Entity Cup, který by se jezdil v den závodů ČP, jezdil by se pouze na sk8ech vyrobených Honzou (tedy bez všech možných vymožeností GOG trucků a jim podobných) a byl by pro úplné začátečníky… První tři z tohoto Entity Cupu by pak již Entity Cup nemohli jet v další roce a pokud by chtěli pokračovat, tak mezi AM, popřípadě PRO jezdci…
  To jsou myšlenky, kterými se v současné době zaobírám já…
  Entity Cup by bylo něco jako „Krocení prkýnka“…

 27. Jen pro doplnění předsedy z pohledu organizátora – Lonský GS v Poličce jelo ve všech kategoriich 43 jezdců céž je 86 závodních a 86 tréningových jízd dle tvého návrhu by to bylo 200 závodních a 86 tréningových a to je závod bez H2H v HS by totiš při dodržení proavidel mělo jet v kategorii open 32 jezdců a v k-17 8 jezdců a to by mě zajímalo jak by se to sdo dvou dnů vešlo a kdo by to celé vydržel. Nejsem si navíc jist že krom Poličky na to někdo má lidské zdroje. Praha určitě ne.

 28. Petře jo vím, že má své proti, ale vycházím teď třeba ze systému jaký se jezdí v CGSA, a není to podle mě taková zátěž, dětí a žen je dohromady v Česku aktivně jezdících tak 15? A ti by jeli si sjeli prostě i AM a PRO kategorí. Ale ano pak by bylo asi na místě, aby organizátor postavil i lehčí slalom pro ty nižší kategorie, což chápu, že se asi né všem chce.
  Co třeba jen něco takového ve stanovách umožnit a né přikázat? Pak by tento systém závisel na organizátorovi a jezdcích smaotných 🙂

 29. Longboarding je přeci jen odlišný od slalomu… V longboardu záleží na tom, jestli máš koule to pustit a jestli si umíš správně přibrzdit před zatáčkou… Slalom je přeci jen technická disciplína, kde kromě citu pro sk8 musíš o slalomu přemýšlet a vědět, jak si kuželku najet… Nevím, jestli tedy nesrovnáváme trochu nesrovnatelné věci… Nicméně… To co tady popisuješ, tak se v určité obdobě jelo už v Praze 2013… Všichni dohromady jeli kvalifikaci a např v GS slalomu byl výsledek následující:
  1 Robert Thiele (O) 20,890
  2 Zdeněk Mach (O) 21,560
  3 Petr Janoušek (O) 21,700
  4 Jaroslav Knettig (O) 21,750
  5 Petr Novotný (O45am) 21,800
  6 Dalibor Daňhel (O) 21,870
  7 Josef Štefka (O) 21,900
  8 Stanislav Nožka (O) 21,920
  9 Radan Knobloch (O45am) 22,490
  10 Tomáš Fiala (O) 22,630
  11 Pavel Holec (O) 23,040
  12 Petr Matouš (17) 23,560
  13 Vojta Kotek (O45am) 23,810
  14 Miroslav Bartoš (O45am) 24,060
  15 Ivo Škrabal (O45am) 24,170
  16 Petr Klein (O) 24,180
  17 Jan Brothánek (O) 24,440
  18 Roman Podlaha (O) 24,780
  19 Tomáš Kučera (O45am) 24,860
  20 Vítek Hromádko (17) 25,160
  21 Lukas Knobloch (14) 25,180
  22 Čenda Bacík (O) 25,360
  23 Tomáš Kodíček (O45am) 25,510
  24 Max Thiele (14) 26,110
  25 Jan Smolík (O45am) 26,220
  26 Dan Syrový (O) 27,030
  27 Felix Thiele (11) 27,390
  28 Terezka Podlahová (14) 27,540
  29 Kryštof Keil (17) 27,550
  30 Petr Knobloch (O45am) 27,730
  31 Tomáš Zlámal (O) 27,780
  32 Anna Vacková (W) 27,940
  33 Renata Škrabalová (W) 28,020
  34 Robin Smejkal (O) 28,140
  35 Petr Martinů (11) 28,830
  36 Matěj Štefka (11) 29,310
  37 Šarlota Kleinová (14) 29,320
  38 Jana Kočová (W) 31,350

  Jen jsme pak vyhlásili kategorie odděleně… Jet to samé ještě jednou po kategoriích (muži, ženy, 3x děti) mi přijde zcestné…
  Tím jsem ale chtěl říci, že zakázané to není, takže se to ani nemusí povolovat… Jen by bylo dobré vymyslet vždy takovou formu, abychom výsledky byli schopni započítat do ČP… Ačkoli, může se jednat i o závod nezapočítávaný do ČP, viz. poličský nedělní sranda slalom….
  PS: V Praze tě předjel Pavel Holec! Pavlíku, dobrá práce!

 30. K 30.4 2014 podpořili ČASS zaplacením členského příspěvku a zajistili si tak právo hlasovat na valné hromadě následující členi ČASS:
  Dalibor Daňhel
  Pavel Holec
  Petr Janoušek
  Josef Štefka
  Peter Pletanek
  Martin Kulhavý
  Tomáš Fiala
  Tomáš Kučera
  Jaroslav Šmerek
  Robert Thiele
  Renata Škrabalová
  Ivo Škrabal
  Petr Knobloch
  Roman Tuma
  Jiří Trávníček
  Miriam Sudková Srncová
  Ondra Sudek
  Michal Šubrt
  Petra Záborcová
  Bára Krákorová
  Robin Smejkal
  Dan Syrový
  Tomáš Zlámal
  Milan Matouš
  Lubomír Vázler
  Štěpán Vojta

  Všem vám ještě jednou děkuji.
  Petr Janoušek

 31. Když jsem několikrát jmenován, tak se tedy ozvu. Abych se přiznal, úplně jsem to nepochopil a myslím, že je lepší tyto věci domlouvat perhuba. V psaném textu se vždycky najde něco co je posléze pochopeno opačně.
  V dané době jsem se snažil prosazovat to co jsem si myslel, že je pro náš skejt důležité. O dětských závodech si to myslím pořád ale není to tím, že už teď jezdí i Matěj. Hlavně pořád nechápu, že se juniorským závodům brání třeba Švédi. To si fakt myslí ti dnešní skoro všichni 40 – 50 járů, že jsou nesmrtelní? Za pár let bude ve Švédsku jezdit jenom Viking (jestli ho to bude bavit) a jim je to jedno. Samozřejmě nevím jestli se vůbec nějaký skejt slalom bude za pár let jezdit ale snažím se drobnostmi aby to tak bylo. Kategorie PRO / AM plně souhlasím s předsedou, že je třeba jezdit odděleně z popsaných důvodů. Bohužel je nás ale pořád málo a to je spíš ten problém, který bychom měli řešit jako první! Až přijede na každý závod 50 – 60 účastníků, určitě najdeme způsob, jak se rozdělit do kategorií, tak aby byli všichni spokojeni. Ani potom ale nepodpořím rozdělení které už ale připomínám po několikáté. Tak jako dříve v Rally závodech, kde bylo tolik kategorií aby v každé byli tři účastníci a tím byli vždycky na bedně všichni. To už je potom bez motivace, alespoň pro mě. U těch dětí je to ale jinak, děti právě toto ocenění potřebují a když ve slalomu zůstanou až přes juniory, tak se určitě někam zařadí a najdou si svého Bruna. Nebo ne?

 32. Tam není nic proti tobě, Chozé… Že jezdíme děti, tak jak jezdíme, s tím já naprosto souhlasím… Protože je nás pár, tak asi nemá smysl rozdělovat Open kategorii na AM a PRO, i když si myslím, že AM kategorie (ale s ní spojený lehký slalom) by nám mohla zachovat více „svátečních“ jezdců a začátečníků… Proto se trochu upínám k tomu „Entity Cupu“… Když jsem ale naposledy mluvil s Honzou Smolíkem, tak byl pracovně velmi vytížen a na slalom mu čas nezbýval… Takže to bude asi na dýl…
  Když se tak nad tím zamyslím, tak možným kompromisem by mohl být pražský model, kde se jel lehčí Tight slalom s kuželkami těsnějšího hybridu a pro nejlepších 10 jezdců se pak postavil PRO Tight… PRO jezdci si jako finále sjeli těžší slalom a děti, ženy a sváteční jezdci a začátečníci se v něm netrápili…

 33. Souhlasím s Petrem. Taky se nechci jako sváteční jezdec trápit.

 34. Jo, teď už to vidím zase z jiné strany. A ano je fakt, že pražský model s kvalifikací v podobě lehčího tightu a následným PRO slalom pro top 10 je asi nejvhodnější řešení. Snad jsem vám tím nezabral moc času a v Prachaticích to třeba můžeme probrat, i jak Pepa říka, perhuba 🙂

 35. Snad jsme ti naší argumentací nesebrali moc větru z plachet…

  … ještě k těm výsledkům z Prahy… mezi mnou na 3 místě a Standou Nožkou na 8 místě je 0,22 s… Tam to tedy bylo dost našlapaný… a pak shoďte kuželku… a nejste třetí, ale sedmý…

  Těším se do Prachatic… Tam se ukáže, co kdo dělal v zimě… 🙂

 36. Petře M uvědom si že dle tvého návrhu 11-ti letá holka muže jet krom +45 všechny kategorie to jest Open, ženy,17,14 a 11 a takových kteří pojedou tři nebo čtyři kategorie je víc a většina dnešních Open je i +45
  A tak mi přijde velmi diskriminující aby 5 lidí jelo jen jednou a zbytek dne by se koukali navíc to krom Janouška postihne hlavně mladé kluky z Brna a zestárlé Juniory

 37. To zas ne, 11-ti letá holka v tuhle chvíli si může vybrat jestli pojede 11,14,17 nebo ženy (nemůže jet i AM/PRO?) ale nemůže jet přeci všechno najednou. Jela by svojí (vybranou) kategorii + open by jeli prostě všichni. A moc nechápu tvou poslední větu, k čemu se vztahuje.

 38. Na to se dá těžko reagovat, pokud ne uznáš obecnou rovnost tak je to těžké.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..