Zápis z valné hromady konané dne 19.1 2013

V Prachaticích 19.1. 2013 se konala valná hromada ČASS. Předkládám vám tímto zápis z valné hromady.

Petr Janoušek
Předseda ČASS

1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

 • Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS.
 • Volba představenstva ČASS pro rok 2013.
 • Schválení výkonného výboru ČASS
 • Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
 • Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2013
 • Změna pravidel pro pořádání závodů Českého poháru
 • Návrh na změnu stanov
 • Usnesení valné hromady
 • Diskuze

Pro schválení programu: 7
Proti schválení: 0
Hlasování se zdržel: 0

2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS

Místopředseda a pokladník ČASS Tomáš Kodíček přednesl zprávu o hospodaření ČASS. Zprávu je možné získat v elektronické podobě na osobní vyžádání u pokladníka.

Byla zjištěna nesrovnalost mezi skutečně odvedeným příspěvkem ze startovného a tím, co mělo být odvedeno u následujících pořadatelských měst:

Prachatice: -400,- Kč (penále za pozdní odvedení příspěvku)
Hradec Králové: -400,- Kč (penále za pozdní odvedení příspěvku)
Praha: -200,- Kč (nedoplatek)
Polička: -700,- Kč (penále za pozdní odvedení příspěvku)
Havlíčkův Brod: -5580,-Kč (za neodvedení příspěvku ze startovného + penále)
Valná hromada odhlasovala, že dlužné částky musí být uhrazeny do 30.1. 2013 v následujícím poměru hlasů:

Pro doplacení dlužných částek: 16
Proti: 2
Hlasování se zdržel: 2

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČASS v následujícím poměru přítomných:

Pro schválení: 7
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

3. Volba představenstva ČASS pro rok 2013

Valná hromada zvolila a schválila staronové představenstvo ve složení:

Předseda: Petr Janoušek
Místopředseda: Josef Štefka
Místopředseda + pokladník: Tomáš Kodíček

Pro zvolení představenstva: 7
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

4. Schválení výkonného výboru ČASS

Byli navrženi a schváleni následující členové výkonného výboru, kteří doplní představenstvo ČASS:

Prachatice: Miroslav Bartoš
Praha: Pavel Holec
Havlíčkův Brod: Petr Novotný
Hradec Králové, Liberec: Josef Štefka
Polička: Roman Tuma
Plzeň: Ondra Sudek
Brno: Dalibor Daňhel
Administrátor webu: Martin Kulhavý

Pro schválení výkonného výboru: 14
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 0

5. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období

Jednotliví organizátoři závodů přednesli své vize pro pořádání závodů ve slalomu na skateboardu v České republice. Valná hromada nestanovila pořadatele Mistrovství ČR. Stanovení pořadatele Mistrovství ČR bude předmětem první Skype konference výkonného výboru.

Termíny závodů pořádaných v ČR:

Prachatice: 4.-5.5. 2013
Havlíčkův Brod: 15.-16.6. 2013
Liberec: 12.-14.7. 2013. Závodu bude předcházet tréninkový kemp v termínu 8.-11.7.
Polička: 10.-11.8. 2013
Plzeň: 31.8-1.9. 2013
Praha: o možnost pořádat závod v Praze se přihlásil Míra Bartoš. Zda jej bude pořádat a v jakém termínu bude řešeno na první Skype konferenci výkonného výboru.

 6. Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2013

Byla stanovena a odsouhlasena následující pravidla pro platbu členských poplatků:

– Členský poplatek do asociace je 200,- Kč pro člena od 18 let věku (rok narození 1995 a dříve). Poplatek bude uhrazen nejpozději do 30.4. 2013. Po tomto termínu bude výše členského poplatku navýšena o 200,- Kč na 400,- Kč. Uhrazením poplatku získá člen právo hlasovat na valné hromadě. Člen ČASS, který vstoupí do asociace v průběhu sezóny 2013 a splňuje podmínku zletilosti, bude hradit členský poplatek ve výši 200,- Kč (bez navýšení po 30.4. 2013)
– Členi ČASS narození v roce 1996 a později neplatí žádný členský poplatek. Právo hlasovat na valné hromadě (s ohledem na stanovy ČASS) nemají.

Pořadatelé závodů pořádaných pod hlavičkou ČASS budou odvádět poplatek ze závodu ve výši 100,-Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách dospělých (muži+ženy) a 50,- Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách juniorských a dětských kategorií. Jedná se především o pohárové a mistrovské závody, ale i o závody požádané organizátorem, který požádá o záštitu ČASS (Český pohár, Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy (v případě pořádání v ČR), Mistrovství světa (v případě pořádání v ČR) a závody pod záštitou ČASS). Výsledkové listiny budou zveřejněny na webu www.sk8slalom.cz (správcem je Martin Kulhavý) do 14 dnů od skončení závodu a zároveň ředitel závodu zašle informační e-mail Tomáši Kodíčkovi s informací o odvedené částce (výsledková listina musí korespondovat s částkou zaslanou na účet). Poplatek musí být odveden do 30 dnů od skončení příslušného závodu. V případě prodlení bude poplatek navýšen o 10% ze základní částky za každý započatý měsíc prodlení.
Poplatek do ČASS bude zahrnut do startovného – nebudou se vybírat 2 částky. Výše startovného bude prezentována včetně tohoto poplatku.

Valná hromada schválila platbu členských poplatků v poměru:

Pro schválení: 16
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 1

Na výdajové stránce rozpočtu 2013 budou: poháry pro první tři jezdce ČP v každé kategorii, pamětní diplomy pro všechny jezdce, kteří se zúčastnili alespoň jednoho slalomu ČP, láhev sektu pro členy ČASS, kteří dosáhnou mety 100 započítaných slalomů do světového žebříčku, láhev vína dle výběru Tomáše Kodíčka pro účetní ČASS, jako poděkování za její práci, samolepky ČASS.

O dalších výdajích bude rozhodovat (hlasovat) výkonný výbor ČASS na Skype konferencích s přihlédnutím na finanční náročnost investice a přínos pro ČASS.

Možnými dalšími výdaji jsou:

 • Nákup časomíry. Poptání časomíry Trackmate (časomíra samotná +kabely, pásky) provede Míra Bartoš ve spolupráci s Petrem Novotným.
 • Světelná(é) tabule. Poptání + technické informace ohledně přenosu zobrazovaného času z časomíry na tabule zajistí Josef Štefka. Roman Tuma zjistí informace ohledně možnosti odkupu světelných tabulí od poličských hasičů

Pro rok 2014 bude připraven návrh rozpočtu výkonným výborem již před valnou hromadou. Na valné hromadě v roce 2014 bude rozpočet následně projednán a schválen.

7. Změna pravidel pro pořádání závodů Českého poháru

Valná hromada odsouhlasila následující změnu pravidel:

50 bodů dostane pouze jezdec, který se dostavil na startovní rampu a následně byl diskvalifikován z důvodů stanovených pravidly + např. nemohl do závodu odstartovat z důvodu pozdě zjištěné závady na skateboardu (zkratka DQ). Jezdec musí být fyzicky přítomen v čas, kdy má započít jeho jízda a svůj úmysl nejet v této době nahlásí startérovi, popřípadě obsluze časomíry. Jezdec, který tak z různých důvodů neučiní a nedostaví se ke startu, bude ve slalomu hodnocen zkratkou DNR (Did not race) a nezíská žádný bod. Bude tak změněna dosavadní praxe, kdy 50 bodů/slalom získal každý jezdec, který zaplatil startovné a přitom nemusel do závodu vůbec nastoupit.

Pro změnu pravidel bylo: 10
Proti: 4
Hlasování se zdržel: 0

Každá dívka, bez rozdílu věku, se může rozhodnout pro start v ženské kategorii. Musí se tak rozhodnout na začátku roku a nemůže se v průběhu roku vrátit do původní kategorie. Při účasti v ženské kategorii se stane rovnocennou soupeřkou k ostatním jezdkyním se stejnými právy a povinnostmi. Např. bude bojovat o ceny určené pro ženy, ale bude také platit stejné startovné, jaké platí ženy. Nejedná se o změnu pravidel, ale o narovnání možností, které mají v současné době hoši.

Pro možnost nechat závodit dívky v ženské kategorii bylo: 14
Proti:0
Hlasování se zdržel: 0

Byl projednán návrh na změnu přidělování bodů na prvních třech místech v ČP tak, aby první místo bylo více bodově ohodnoceno.

Pro změnu pravidel hlasovalo: 0
Proti: 13
Hlasování se zdržel: 1

Návrh nebyl schválen

8. Návrh na změnu stanov

Radim Hromádko navrhl změnu stanov. Navržená změna se týká umožnění hlasovat členům ČASS ve věku 15-17 let na valné hromadě. Člen, který by chtěl na valné hromadě hlasovat, by nebyl osvobozen od členských poplatků.

Pro změnu stanov hlasovalo: 4
Proti: 9
Hlasování se zdržel: 1

Návrh nebyl schválen.

9. Usnesení valné hromady

Valná hromada se usnesla, že:

– předsedou občanského sdružení ČASS se stává Ing. Petr Janoušek, bytem Kloboučnická 15, Praha 4
– prvním místopředsedou se stává Josef Štefka
– druhým místopředsedou a pokladníkem se stává Tomáš Kodíček
– členské poplatky budou vybírány dle bodu č. 6 tohoto zápisu z valné hromady
– rozpočet pro rok 2013 bude dopřesněn v rámci Skype konference výkonného výboru

9 komentářů u „Zápis z valné hromady konané dne 19.1 2013“

 1. Již na VH jsme se domluvili na termínu SK8závodů v Plzni
  a to
  31.8-1.9. 2013
  Tedy poslední víkend o prázdninách

 2. Respektive 30.8-1.9. , prostě klasicky pátek, sobota, neděle

 3. Pocítají se vsechny nahore uvedené závody do CP 2013 ? Bude nejaky z nich jako „Mistrovství “ ? + Liberec jako MAIN taky do poháru ? Díky predem i za krátkou odpoved.

 4. Ahoj Roberte… Jeden z nich bude Mistrovství ČR… viz. bod 5 ze zápisu… Jaký to bude ještě nevím, to bude předmětem skype konference výkonného výboru… Ostatní závody se budou započítávat do ČP.

 5. No jo, kdyz nekdo neumí císt tak má pak otázky :- )
  Díky za odpoved.

 6. Rád bych všechny členy ČASS upozornil, že se blíží termín 30.4. 2013, do kdy je možné zaplatit členský poplatek do ČASS ve výši 200,- Kč… Po tomto termínu bude výše členského poplatku navýšena o 200,- Kč na 400,- Kč. Nižší sazbu zatím zaplatili:
  Dalibor Daňhel
  Pavel Holec
  Petr Janoušek
  Josef Štefka
  Peter Pletánek
  Tomáš Fiala
  Tomáš Kodíček
  Tomáš Kučera
  Miriam Sudková Srncová
  Ondra Sudek

  Neplaťte zbytečně více!!!
  Platícím členům ČASS děkuji.

  Petr Janoušek
  Předseda

 7. Naopak, šetřílci již zaplatily a ostatní se rozhodly podpořit asociaci tím že zaplatí více. Doporučuji na příští VH schválit rovnou 400 a po termínu 800 ať můžou zaplatit včas a nemusí čekat na pozdní termín.

 8. K dnešnímu dni ještě doplatili členské příspěvky:
  Jarek Šmerek
  Míra Bartoš
  Matěj Bartoš
  Roman Podlaha
  Roman Tuma
  Jana Grubhofferová
  Ivo Škrabal
  Renata Škrabalová
  Jiří Trávníček

  Ostatní mají čas do dnešní půlnoci. Pak už to bude za 400,-Kč
  Všem, co již zaplatili, děkuji.

  Petr Janoušek
  Předseda

 9. Tak ještě Robert Thiele zrovna skrze můj účet zaplatil ;-)…
  Roberte díky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..