Program valné hromady ČASS 2013

Valná hromada ČASS se uskuteční v Prachaticích, v sobotu 19.1. 2013. Přesná hodina a místo bude upřesněno Mírou Bartošů, který si vzal za úkol vhodné prostory zajistit.

O vedení valné hromady jsem požádal místopředsedu Josefa Štefku, který v loňském roce vedl valnou hromadu skvěle. Josef mi slíbil, že i letos se tohoto nelehkého úkolu zhostí.

Chtěl bych předeslat, že valná hromada zejména:

 • Rozhoduje o zániku ČASS, v případě zániku o majetkovém vypořádání (věřím, že nebude předmětem této valné hromady ;-))
 • Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice ČASS
 • Rozhoduje o přijetí a změnách stanov ČASS
 • Schvaluje výkonný výbor
 • Volí a odvolává představenstvo
 • Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku ČASS, schvaluje rozpočet výkonného výboru
 • Stanoví hlavní směry činnosti ČASS pro příští období
 • Schvaluje a vydává „Pravidla pro pořádání závodů Českého poháru“ a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy ČASS

S ohledem na poslání valné hromady navrhuji následující program (bude průběžně doplňován na základě podnětů z řad členů ČASS):

 1. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení
 2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS.
  Komentář k bodu jednání: Zde bych požádal místopředsedu a pokladníka Tomáše Kodíčka o připravení podkladů pro tento bod.
  Oddíl Prachatice: Stav kasy nás zajímá především z důvodů nákupu společné časomíry, ale předpokládáme, že na to je tam dost. 
 3. Volba představenstva ČASS pro rok 2013.
  Komentář k bodu jednání: V současné době je v představenstvu Petr Janoušek (předseda), Josef Štefka (místopředseda), Tomáš Kodíček (místopředseda + pokladník). Rád bych, aby představenstvo pokračovalo i nadále ve stejném složení. Chtěl bych tedy požádat, zda by se v komentáři k tomuto článku vyjádřil jak Chozé, tak Koďas, jestli chtějí dále zastávat své posty v představenstvu, či nikoli. Ostatní se již teď můžou vyjádřit (opět v komentáři pod článkem), zda by podpořili znovuzvolení představenstva ve výše uvedeném složení, popřípadě mohou navrhnout do představenstva někoho dalšího. V případě návrhu na zvolení jiného kandidáta do představenstva si prosím ověřte, zda by váš kandidát s kandidaturou vůbec souhlasil, či nikoli. Upozorňuji, že kandidát na člena představenstva musí být členem ČASS!
  Chozé: dávám k dispozici svoji funkci místopředsedy. Budu rád pokud ji někdo bude chtít převzít. (moc jsem toho letos neudělal) Předseda mě ale požádal abych mu kryl záda, tak pouze v případě, že by to nikdo nechtěl, budu pokračovat. (Komentář předseda ;-): Ač Chozé píše, že toho moc letos neudělal, já si to rozhodně nemyslím. Vždy, pokud potřebuji pomoc, tak jí u něj najdu, má přehled o světovém skateboardovém dění, přemýšlí nad neustálém zlepšování úrovně závodů, zásobuje EU status maršály skvělými nápady k realizacI (my už se to pak jen snažíme uvést do praxe ;-)) a v neposlední řadě zajistil poháry pro vítěze Českého poháru a uspořádal dva závody… Opravdu mě nenapadá nikdo, kdo by toho letos udělal více, a proto bych byl velmi rád, kdyby byl mým zástupcem i pro příští rok… PS: Stejně, jako na Chozého, se mohu obrátit i na Romana Tumu, který už poněkolikáté zajistil výrobu pamětních diplomů. Romane díky!
 4. Schválení výkonného výboru ČASS
  Komentář k bodu jednání: Výkonný výbor není voleným orgánem a je sestaven dle návrhu zástupců organizátorů pořádajících v předešlém roce závody Českého poháru, členů představenstva a osob doplněných valnou hromadou. Kromě členů představenstva, kteří se automaticky po svém zvolení stanou členy výkonného výboru, mají nárok mít svého zástupce ve výkonném výboru následující města: Prachatice, Hradec Králové, Praha, Liberec, Polička, Plzeň. K těmto zástupcům může doplnit valná hromada ještě další osoby. Žádám všechna města, aby již teď v komentáři k tomuto článku navrhli (popřípadě si zvolili) svého zástupce do výkonného výboru ČASS. Upozorňuji, že kandidát na člena výkonného výboru musí být členem ČASS! Já za Prahu navrhuji Pavla Holce.
 5. Změna sídla ČASS
  Komentář k bodu jednání: Tomáš Kodíček přemýšlí o odchodu z Ladronky. V takovém případě bychom už nemohli mít na Ladronce sídlo ČASS. Tomáš navrhl, že by bylo možné sídlo ČASS přesunout do Strašnic do jeho BB centra. V komentáři k článku můžete napsat, zda byste podpořili navrženou změnu sídla, či můžete navrhnout jiný objekt.
 6. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
  Komentář k bodu jednání: Jedná se především o stanovení počtu a termínů závodů. V současné době je rozhodnuto o pořádání závodu v Liberci (12-14. 7, + tréninkový kemp od 8.7 tamtéž), v Havlíčkově Brodě (15-16.6) a Poličce (10-11.8). Není rozhodnuto o termínech pro Prachatice, Plzeň… Dále je potřeba určit pořadatele Mistrovství ČR pro rok 2013. Má některé město zájem?
  Oddíl Prachatice: V Prachaticích máme zájem tradičně o první jarní závod s rizikem špatného počasí, ale termín nejsme schopni sdělit, dokud nebudeme znát plánovací kalendář fotbalistů, se kterýma se nechceme křížit, neb jim ozvučení i závod samotný vadí. 
 7. Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2013
  Komentář k bodu jednání: V současné době máme na příjmové straně rozpočtu peníze z členských příspěvků, z odvodů ze startovného, od sponzorů webu. Na výdajové straně máme poháry pro celkové vítěze Českého poháru ve všech kategoriích, pamětní diplomy, opět zavedeme závodní licence, cenu za dosažení mety 100 slalomů započítaných do světového žebříčku a výkonný výbor odhlasoval nákup důstojnějšího putovního poháru pro ženskou kategorii. V komentáři k článku můžete navrhnout ke schválení další výdaj pro rok 2013. Uveďte, prosím, co navrhujete, proč by se to mělo koupit, co investice přinese organizátorům, jezdcům, ČASS (jaký je očekávaný přínos) a hodnotu investice. Také můžete navrhnout jiný systém výběru členských poplatků, ale já navrhuji zachování stávajícího, který se dle mého názoru osvědčil a jeví se jako nejspravedlivější. Také můžete přijít s novým zdrojem financování ČASS.
  Chozé: 
  …opět zavedeme závodní licence… nevím podrobnosti ale ty kartičky mi připadají úplně zbytečné!
  – připravím rozpočet na nákup světelné tabule na zobrazování časů (stejně jako loni)
  Oddíl Prachatice: Do návrhu schválení jednotlivých položek společného rozpočtu, žádáme zařadit návrh na nákup kvalitní společné časomíry.
  V rámci tohoto bodu chceme reagovat na návrh světelné tabule od Pepy. Nechceme světelnou tabuli, dokud nemáme časomíru. Pokud bude časomíra, pak má smysl i světelná tabule.
  Tímto vyzýváme všechny kdož jsou schopni předložit kalkulace na nákup časomír.
  Nyní naše strategická polemika na téma časomíra.
  Jsem přesvědčen, že většina z nás byla pro nákup ČSM již v loňském roce, ale proti byla Polička a Pepa. Všichni víme proč. Oni svou časomíru mají a tak by se jim ze společných peněz hodilo něco jiného. Nepříjde mi to ale úplně fér vůči ostatním klubům a všichni kdož jezdí často na závody, se na vlastní kůži mnohokrát přesvědčili, že náhradní asociační časomíra, by vyřešila nejeden problém, kterej občas kazil závody přes jinak skvělou práci pořadatelů.
  Opravdu nevím, z jakých důvodů nedošlo loni k hlasování o jejím nákupu, ale pokud dobře počítám, tak jeden z největších odpůrců nákupu časomíry, tedy Polička, nemá letos ani jeden jediný volební hlas na VH. Máte li i ostatní podobný názor na nákup asociační časomíry, jako mi v Prachaticích, pak prosím tuto šanci jak smysluplně investovat naše společné asociační peníze dobře do VH zvažte.
  Zároveň bych chtěl apelovat na předsedu a Pepu, jakožto řídícího VH, aby do diskuze na téma časomíra striktně upřednostnili členy ČASS s hlasovacím právem.
 8. Změna pravidel pro pořádání závodů Českého poháru.
  Komentář k bodu jednání: Do komentáře k článku můžete uvést vaše návrhy na změny pravidel. Jen bych chtěl připomenout, že výkonný výbor na posledním jednání rozhodl, že:

  • 50 bodů dostane pouze jezdec, který se dostavil na startovní rampu a následně byl diskvalifikován z důvodů stanovených pravidly + např. nemohl do závodu odstartovat z důvodu pozdě zjištěné závady na skateboardu (zkratka DQ). Jezdec, který se nedostavil ke startu, bude ve slalomu hodnocen zkratkou DNR (Did not race) a nezíská žádný bod. Bude tak změněna dosavadní praxe, kdy 50 bodů/slalom získal každý jezdec, který zaplatil startovné a přitom nemusel do závodu vůbec nastoupit.
   Holec: Petře zvážil bych tvůj návrh obsažený v tomto bodě, jeho důvod a logiku sice chápu a dokonce bych s ním i souhlasil kdyby se počítali do světového žebříčku všechny závody stejně ale v systému OP PO by moje nepřihlášení a inzerovaná lenost Martina T kterou překonal by znamenala ztrátu bodů pro ostatní. Stejné to bylo i v HB. V ČP ty 50ti bodové výsledky stejně začínají hrát roli až u občasných účastníků. 
   Thiele: V Poháru 2012 nastala tato situace:
   Na závody do Prahy přijel Jarda Knettig až v Neděli, ale dostal body i za sobotní obřák ve Stromovce. Nebyl tam vůbec fyzicky přítomen ale do poháru za to dostal přesto započítaných 50 bodů. V celkových výsledcích rozhodlo právě tyto body “za nepřítomnost” o tom, že byl druhý a já třetí a ne naopak. Je to Fairplay ?
   V případe, že i takováto absurdita je skutečně podle stávajících pravidel, tak je nejvyšší čas to tam změnit.
   Chozé: Jsem pořád přesvědčený, že to tak v pravidlech NENÍ. 50 bodů je opravdu jenom za DQ – to znamená, za diskvalifikaci. Mluvil jsem o tom i s předsedou ale asi se mu to nechtělo předělávat. Ještě v 2011 jsem ty tabulky vypisoval ale loni si je nechal pro sebe uzamčené, takže nemám přístup. Myslím, že na VH by se měly vyměnit poháry a diplomy. A taky tam probereme způsob zápisu a doporučuju DNS, DQ a DNF.
   Holec: ok Berti, na to jsem zapomněl. Ale stejně jsme opět u jezdců kteří 30% sezony vynechali, byť jako u tebe z důvodů starosti o nás ostatní. Každý dobrý skutek musí být náležitě potrestán.
   Janoušek: Chozé, znovu jsem kontroloval práva k tomu dokumentu a můžu to upravovat já, ty a Martin Kulhavý… To ale nemění nic na tom, že 50 bodů/slalom měl jistých každý, kdo zaplatil startovné a nemusel vůbec jet (takový bonus pro každého, kdo zaplatil a pak byl indisponován a nemohl jet…  )… Bylo to tak od začátku, tedy od roku 2008… Že toto nepsané pravidlo není nejšťastnější se ukázalo až v roce 2012 právě proto, že díky tomu Jarda poskočil až na 2. místo a jinak by byl čtvrtý… (Robert druhý, Dalibor třetí)… Daliborovi jsem se už omluvil a Robertovi se také omluvím… Je ale otázka, zda je správné měnit diplomy a poháry, protože ač to bylo blbé pravidlo, tak bylo používáno od počátku… Je to otázka na valnou hromadu a na hlasování na valné hromadě…
   Jako chabou obhajobu sebe jen uvádím, že se bavíme o Jardovi Knettigovi, který je prokazatelně v současné době nejrychlejším jezdcem v ČR a nemohl jet proto, že měl zlomenou nohu ze sk8u… Jinak by určitě jel… Díky tomu, že byl zraněn, tak loni nevyhrál ČP… Celkové výsledky za rok 2012 jsou určitě spravedlivější v současné době, než kdyby Jarda těch 50 bodů nedostal…
   Hlavní diskuzi a hlasování ale nechme na valnou hromadu pro ty, kteří mohou hlasovat…
   Thiele: Aby jste si nemysleli “…To s tím teda přišel brzo” – Já jsem se na tu věc ptal předsedy brzo poté, co byla zveřejněna tabulka poháru po pražských závodech. Bylo mi řečeno, že to je takhle v pravidlech a tak jsem to akceptoval, přestože mi to neslo (a nejde) logicky na rozum. Sem jsem to napsal po shlédnutí bodu k jednání na VH kde se to zmiňuje.

   Děkuji za vaše komentáře k tématu. Souhlasím s tím aby veškerý postup a budoucí změny rozhodla valná hromada.
   Míra Bartoš: Já byl původně rozhodnut hlasovat zásadně proti, páč se mi zdál úplně zbytečný. Přijedu na závody, zaplatím startovný, pak někdo postaví slalom, já zjistim že je nad mé možnosti a nechci se zabít, tudíž ho vynechám. Nicméně startovný sem za něj zaplatil a přispěl sem tak jak pořadateli, tak stovkou do asociační kasy, tedy si myslím, že 50 bodů si zasloužím a nebyla to ode mne žádná spekulace, nýbrž pouhé rozumné bezpečnostní zhodnocení situace. Pokud bych měl naplnit případné novodobé pravidlo, pak vylezu na rampu, sjedu, seskočím a pravidlo je naplněno. Čili mi z toho vychází, že je to úplně zbytečný.
   Můj úhel pohledu se však nahlodal po přečtení Robertova příspěvku a musím uznat, že z jeho pohledu, to zas až tak úplně fér není. Chvilku sem přemejšlel jak to vyřešit a nic mne nenapadlo a zvažuji zdržet se hlasování.
   No ale nyní mi došla jiná věc. Longboarďáci a i tedy ostatní, kteří se účastnili pouze závodu ve Stromovce, měli možnost zaplatit startovný pouze za Stromovku a tedy nikomu nebyly připočítány body za neděly když jí nejel. Kdežto ten kdo chtěl jet nebo mohl jet pouze v neděli, nedostal bohužel od pořadatele nejmenší šanci a musel zaplatit startovný za oba dny a tudíž bez jakékoli spekulace, mu byli připsány body i za sobotu, byť by o ně sebevíc nestál. Tím chci říct, že k případné neférovosti-chybě, došlo ze strany pořadatele (byť nevědomky). Možná tudy by vedla cesta ku změně, aby to bylo férové na obě strany. Například dát do stanov, že bude-li dvoudenní závod, tak pořadatel nesmí požadovat startovné od jezdce za den kdy byl nepřítomen. A to mi příde fér. Zkuste o tom prosím také popřemýšlet.
   PS: v roce 2012 platily taková a taková pravidla-stanovy. Platily pro všechny stejně a moh je využít-zneužít každý, jako že sem přesvědčen, že to od Jardy nebyl úmysl ale neměl bohužel kuli pořadateli na vybranou, jak sem už zmínil výše. Tedy jsem proti změně výsledkového pořadí a přepisování diplomů za rok 2012 vyvolané zmíněným argumentem. Myslím i, že je vše po zásluze ohledně výkonnosti, jak zmínil Petr Janoušků. Zlomená ruka atd.
    
  • Každá dívka, bez rozdílu věku, se může rozhodnout pro start v ženské kategorii. Musí se tak rozhodnout na začátku roku a nemůže se v průběhu roku vrátit do původní kategorie. Při účasti v ženské kategorii se stane rovnocennou soupeřkou k ostatním jezdkyním se stejnými právy a povinnostmi. Např. bude bojovat o ceny určené pro ženy, ale bude také platit stejné startovné, jaké platí ženy.
   Holec: Nevím, jestli to ty tři juniorky finančně unesou/ostatně pořadatelé závodů určují startovné a mohou je podpořit/ ale jestli ano tak to proveďme stejně jako americké ženy kterým se započítává závod do dvou kategorií stejně jako veteránům. Což jím umožní na velkých závodech startovat za juniorky. U kluků by to bylo taky pro jejich růst i pořadatele výhodné ale bojím se že je jich tolik že k dohodě nemůže dojít. 
 9. Diskuze
  Chozé: všiml jsem si, že hodně lidí nezná pravidla přidělování bodů do World rankingu, – pokud bude zájem, můžu vysvětlit hlavní body způsobu výpočtu (nebudu zdržovat – max. 10 minut) (Janoušek: Zhruba před rokem jsem k tomu psal článek, tak si to můžete před Chozého výkladem osvěžit.) 

Na závěr bych rád upozornil, že hlasovat na valné hromadě můžou jen členi, kteří mají zaplacen členský příspěvek pro rok 2012. Ti, co jej ještě nemají zaplacen, tak můžou učinit do 15.1. 2013. Pro nové členy je výše členského příspěvku stanovena na 200,-Kč/za osobu narozenou v roce 1994 a dříve, a 400,-Kč/člena, který se stal členem asociace v roce 2011 a dříve.

V současné době může na valné hromadě hlasovat:
Dalibor Daňhel
Pavel Holec
Petr Janoušek
Josef Štefka
Peter Pletánek
Martin Kulhavý
Tomáš Fiala
Tomáš Kodíček
Tomáš Kučera
František Zíka
Miroslav Bartoš
Eva Jedličková
Petr Knobloch
Andrea Slabá
Roman Podlaha
Ondra Sudek
Miriam Sudková Srncová
Robert Thiele
Roman Tuma
Jana Grubhofferová
Radim Hromádko 

Jinak všem přeji krásné prožití vánočních svátků, nezapomeňte na Final party v Českých Budějovicích 28.12. a krásný skateboardový rok 2013.

Petr Janoušek
Předseda ČASS

46 komentářů u „Program valné hromady ČASS 2013“

 1. 😉
  Díky Peter… Zavání to trochu byrokracií, ale udělat se to musí… a když se to povede připravit dopředu, tak to nemusí ani moc dlouho trvat a můžeme se jít zase bavit… Pochvaly od samotného náčelníka SGB si velmi cením… Potěšilo mě to… Ještě jednou díky.

 2. Delás to supr Petre. A já kdyz to ctu, to jedno, nebo druhý pro mne i nový ceský slovícko zustane v mým mozku navíc 🙂
  Takze delás jeste k tomu bokem trochu na mojim vzdělávání
  kdy se plánuje jít na lyze/snowboard asi v sobotu pres den co?

 3. Perfektní,
  nic neměnit,
  se vším souhlasím,
  každá změna navrženého by byla krokem zpět.

 4. Jako vždy skvěle připravené!
  bod 3. – dávám k dispozici svoji funkci místopředsedy. Budu rád pokud ji někdo bude chtít převzít. (moc jsem toho letos neudělal) Předseda mě ale požádal abych mu kryl záda, tak pouze v případě, že by to nikdo nechtěl, budu pokračovat.
  bod 7. – …opět zavedeme závodní licence… nevím podrobnosti ale ty kartičky mi připadají úplně zbytečné!
  – připravím rozpočet na nákup světelné tabule na zobrazování časů (stejně jako loni)
  bod 9. všiml jsem si, že hodně lidí nezná pravidla přidělování bodů do World rankingu, – pokud bude zájem, můžu vysvětlit hlavní body způsobu výpočtu (nebudu zdržovat – max. 10 minut)

  Hezký svátky a do třináctýho roku lichou nohou!

 5. ahoj, doufam ze valna hromada bude valna,povalim si to az z tyrolska! a lyzovacka v sobotu? tesim se na vas,volno uz mam zarizeny!
  preji vsem krasne svatky, hodne prkynek a kolecek pod stromecek
  skol
  Evik

  P.S. predsedo jsi the best!!! sikula

 6. Doufám, že je termín na beton,
  hodláme si zamluvit nějaké bydlení.

 7. Ahoj Všichni.
  Termín je na beton Ondro a programový scénář bude víceméně stejný jako loni. To znamená kdo přijede v pátek, tak s ostatníma může zcela neformálně a nepovinně posedět v klubu 111, nebo třeba U Medvěda. Ubytování si zajišťuje každý sám.
  Sobota dopoledne cca v 9:00 , pak odjezd autama cca 50 km do zimního střediska http://www.mitterdorf.cz/ , které je vhodné i pro malé děti, pokud by ste chtěli vzít celou rodinu, ale více se dočtete v odkaze ať to tu nazahlcuju.
  Začátek VH, navrhuji na 17:00 a myslím že tomu bylo tak i loni.
  Váhal jsem se zadáním prostoru pro VH z důvodu velikosti. Respektive zda nebude loňský prostor malý, ale vzhledem k tomu, že hlasovací právo má pouze 16 lidí tak s předsedama pořádajícíh oddílů, bychom se měli vejít lehce. Pokud se nevejdou diváci a rodinní příslušňíci bez hlasovacího práva, tak jedině dobře v rámci plynulosti průběhu VH.
  Změnou bude zákaz kouření při VH. Legitimních důvodů k tomuto kroku je vícero a ten kdo to nevydrží, může si zapálit za rohem.
  Jsme schopni připravit i lehce kulturní následný program v klubu „111“, ale obávám se aby se VH neprotáhla do půlnoci jako naposled, páč pak by program postrádal smysl.

  Prachatický oddíl k programovým bodům VH:
  č.1 Stav kasy nás zajímá především z důvodů nákupu společné časomíry, ale předpokládáme, že na to je tam dost.
  č.6 V Prachaticích máme zájem tradičně o první jarní závod s rizikem špatného počasí, ale termín nejsme schopni sdělit, dokud nebudeme znát plánovací kalendář fotbalistů, se kterýma se nechceme křížit, neb jim ozvučení i závod samotný vadí.
  č.7 Do návrhu schválení jednotlivých položek společného rozpočtu, žádáme zařadit návrh na nákup kvalitní společné časomíry.
  V rámci tohoto bodu chceme reagovat na návrh světelné tabule od Pepy. Nechceme světelnou tabuli, dokud nemáme časomíru. Pokud bude časomíra, pak má smysl i světelná tabule.
  Tímto vyzýváme všechny kdož jsou schopni předložit kalkulace na nákup časomír.

  Nyní naše strategická polemika na téma časomíra.
  Jsem přesvědčen, že většina z nás byla pro nákup ČSM již v loňském roce, ale proti byla Polička a Pepa. Všichni víme proč. Oni svou časomíru mají a tak by se jim ze společných peněz hodilo něco jiného. Nepříde mi to ale úplně fér vůči ostatním klubům a všichni kdož jezdí často na závody, se na vlastní kůži mnohokrát přesvědčili, že náhradní asociační časomíra, by vyřešila nejeden problém, kterej občas kazil závody přes jinak skvělou práci pořadatelů.
  Opravdu nevím, z jakých důvodů nedošlo loni k hlasování o jejím nákupu, ale pokud dobře počítám, tak jeden z největších odpůrců nákupu časomíry, tedy Polička, nemá letos ani jeden jediný volební hlas na VH. Máte li i ostatní podobný názor na nákup asociační časomíry, jako mi v Prachaticích, pak prosím tuto šanci jak smysluplně investovat naše společné asociační peníze dobře do VH zvažte.
  Zároveň bych chtěl apelovat na předsedu a Pepu, jakožto řídícího VH, aby do diskuze na téma časomíra striktně upřednostnili členy ČASS s hlasovacím právem.

 8. Díky všem za dosavadní komentáře, které jsem pro přehlednost vložil do článku a barevně odlišil. Zvlášť bych chtěl poděkovat Mírovi za moderování komentářů na FB, který není mou doménou, a za odkazy na tento web, který na FB trvale umisťuje.
  Rád bych upozornil na to, že Corky vydal finální světový žebříček za rok 2012. Čeští jezdci se ve světě neztratili a tak bych rád pogratuloval ze své funkce 😉 Petrovi Novotnému k celkovému druhému místu mezi amatéry na světě, Jakubu Knettigovi k šestému místu taktéž mezi amatéry, Jardovi Knettigovi k osmému místu mezi profesionály, Josefu Štefkovi k patnáctému místu mezi profesionály a Daliboru Daňhelovi k osmnáctému místu taktéž mezi profesionály. Dle mého názoru je každý, kdo se v celkovém pořadí dostane v amatérech do desátého místa a v profesionálech do dvacátého místa TOP jezdcem a zaslouží si uznání… A Česká republika má mezi těmito jezdci pět zástupců!!! To je famózní! Ještě jednou posílám gratulace napříč republikou.

 9. valná hormada se bude konat ve Věži, stejně jako minulý rok. Prostory máme zamluvené od pěti…
  čágo

 10. Míro, díky za doplnění a taky díky všem do Prachatic za zajištění prostor pro VH…

 11. Halo halo valnohromaďáci.
  Včera sme měli coby oddíl sk8 PT u Medvěda menší schůzi na doladění detailů a časového harmonogramu a tedy:
  – ubytování kluci Franta s Romanem doporučili, v bejvalém internátě pedagogické školy, tedy ve zdech, které by bezesporu mohly vyprávět nejeden romantický příběh 😉
  Internátní ubytovna má mimo lechtivé historie, další dvě výhody. Zaprvé poloha téměř v centru a tedy na místo valné hromady asi 3 minuty chůze. Zadruhé cena. Tu zatím nemáme ověřenou, ale kluci říkali že asi 250,- Kč na osobu.
  Kapacita je 40 lůžek a tedy by ste mohli bydlet všichni pohromadě. Navíc parkování přímo před vchodem též bez problémů.
  Zde je kontakt :
  Ubytovna VOŠ a SPgŠ Prachatice
  Zahradní ul. 101, 383 01 Prachatice
  Tel. +420388312638, +420388312214
  e-mail: MarketaTrublova@seznam.cz

  – kdo přijede v pátek, tak sraz na lehké posezení u Medvěda, či v klubu „111“. To se svoláte. Mně nevolejte. Znám se dobře a tedy z bezpečnostních důvodů, v pátek nikam nepudu 😀 Každopádně v pátek je třeba se domluvit kdo ským pojede autem ráno na hory, aby sme pak nejeli zbytečně deseti poloprázdnejma autama 😉
  – v sobotu odjezd na snowboardovačku do německého areálu http://www.mitterdorf.cz/mapa-arealu/ v 9:00 od ubytovny kde předpokládáme bude většina z vás spát. Když nebudeme na nikoho muset čekat (nebudeme čekat:-) ) , tak na místě budeme v 10:00 . 4 hodiny ježdění bez front stačí bohatě a tak permici by ssme si společně koupili čtyřhodinovou. Možná nám daj i nějakou slevu, když nás bude dost.
  Pokud nebudeme muset čekat na svařáček popijející opozdilce jako loni 😉 , tak v Prachaticích můžeme být cca v 15:30 . Na sprchu a jídlo předpokládáme že 2 hodiny stačí a tak valná hromada by mohla začít v 17:30 nebo v 18:00 pokud souhlasíte.
  Letos by nemusela trvat tak dlouho jako loni, kdy jsme nejvíce času trávili přesvědčováním staronového předsedy, (aby zdvihl hozenou rukavici, což se zaplať pánbů k dobru nám všem podařilo ;-)) ) a tak bychom se mohli po VH přesunout za zábavou, do oblíbeného klubu „111“ .

 12. Doplňující informace k ubytování.
  Ubytovna VOŠ a SPgŠ Prachatice pár metrů od centra a místa konání VH.
  Zahradní ul. 101, 383 01 Prachatice
  Tel. +420388312638, +420388312214
  Stojí 190,- Kč na osobu, stím že záchody a sprchy jsou společné na chodbě.
  Myslím že na přespání a za ten peníz, to stačí bohatě, tedy doporučujeme 🙂

 13. Petře zvážil bych tvůj návrh obsažený v bodě 6a jeho důvod a logiku sice chápu a dokonce bych s ním i souhlasil kdyby se počítali do sv žebříčku všechmy závody stejně ale v systému OP PO by moje nepřihlášení a inzerovaná lenost Martina T kterou překonal by znamemala ztrátu bodů pro ostatní. Stejné to bylo i v HB. V ČP ty 50ti bodové výsledky stejně začínájí hrát roli až u občasných učastníků.

 14. 6b nevím jestli to ty tři juniorky finančně unesou/ostatně pořadatelé závodů určují startovné a mohou je podpořit/ ale jestli ano tak to proveďme stejně jako americké ženy kterým se započítává závod do dvou kategorií stejně jako veteránům. Což jím umožní na velkých zavodech startovat za juniorky. U kluků by to bylo taky pro jejich růst i pořadatele výhodné ale bojím se že je jich tolik že k dohodě nemůže dojít.

 15. – K bodu 8a –
  V Poháru 2012 nastala tato situace:
  Na závody do Prahy prijel Jarda Knettig az v Nedeli ale dostal body i za Sobotní obrák ve Stromovce.
  Nebyl tam vubec fyzicky prítomen ale do poháru za to dostal prezto zapocítaných 50 bodu. V celkových výsledcích
  rozhodlo práve tyto body „za neprítomnost“ o tom ze byl druhý a já tretí a ne naopak. Je to Fairplay ?
  V prípade ze i takováto absurdita je skutecne podle stávajících pravidel tak je nejvyssí cas to tam zmenit.

 16. Jsem pořád přesvědčený, že to tak v pravidlech NENÍ. 50 bodů je opravdu jenom za DQ – to znamená, za diskvalifikaci. Mluvil jsem o tom i s předsedou ale asi se mu to nechtělo předělávat. Ještě v 2011 jsem ty tabulky vypisoval ale loni si je nechal pro sebe uzamčené, takže nemám přístup. Myslím, že na VH by se měly vyměnit poháry a diplomy. A taky tam probereme způsob zápisu a doporučuju DNS, DQ a DNF.

 17. ok Berti, na to jsem zapoměl. Ale stejně jsme opět u jezdců kteří 30% sezony vynechali, byť jako u tebe z důvodů starosti o nás ostatní. Každý dobrý zkutek musí být náležitě potrestán.

 18. Chozé, znovu jsem kontroloval práva k tomu dokumentu a můžu to upravovat já, ty a Martin Kulhavý… To ale nemění nic na tom, že 50 bodů/slalom měl jistých každý, kdo zaplatil startovné a nemusel vůbec jet (takový bonus pro každého, kdo zaplatil a pak byl indisponován a nemohl jet… ;-))… Bylo to tak od začátku, tedy od roku 2008… Že toto nepsané pravidlo není nejšťastnější se ukázalo až v roce 2012 právě proto, že díky tomu Jarda poskočil až na 2. místo a jinak by byl čtvrtý… (Robert druhý, Dalibor třetí)… Daliborovi jsem se už omluvil a Robertovi se také omluvím… Je ale otázka, zda je správné měnit diplomy a poháry, protože ač to bylo blbé pravidlo, tak bylo používáno od počátku… Je to otázka na valnou hromadu a na hlasování na valné hromadě…
  Jako chabou obhajobu sebe jen uvádím, že se bavíme o Jardovi Knettigovi, který je prokazatelně v současné době nejrychlejším jezdcem v ČR a nemohl jet proto, že měl zlomenou nohu ze sk8u… Jinak by určitě jel… Díky tomu, že byl zraněn, tak loni nevyhrál ČP… Celkové výsledky za rok 2012 jsou určitě spravedlivější v současné době, než kdyby Jarda těch 50 bodů nedostal…
  Hlavní diskuzi a hlasování ale nechme na valnou hromadu pro ty, kteří mohou hlasovat…

 19. Aby jste si nemysleli „…To s tim teda prisel brzo“ – Já jsem se na tu vec ptal predsedy brzo poté co byla zverejnena tabulka poháru po prazských závodech. Bylo mi receno ze to je takhle v pravidlech a tak jsem to akceptoval, prestoze mi to neslo (a nejde) logicky na rozum. Sem jsem to napsal po shlédnutí bodu k jednání na VH kde se to zminuje.

  Dekuji za vase komentáre k tématu. Souhlasím s tím aby veskerý postup a budoucí zmeny rozhodla valná hromada.

 20. Doufám že si užijete příjemný a plodný večer, já se musím omluvit ale povinosti mě asi zaženou na druhý konec republiky.

 21. Já byl původně u bodu č. 6 rozhodnut hlasovat zásadně proti, páč se mi zdál úplně zbytečný.
  Přijedu na závody, zaplatim startovný, pak někdo postaví slalom, já zjistim že je nad mé možnosti a nechci se zabít, tudíš ho vynechám. Nicméně startovný sem za něj zaplatil a přispěl sem tak jak pořadateli, tak stovkou do asociační kasy, tedy si myslím, že 50 bodů si zasloužím a nebyla to odemne žádná spekulace, nýbrž pouhé rozumné bezpečnostní zhodnocení situace. Pokud bych měl naplnit případné novodobé pravidlo, pak vylezu na rampu, sjedu, seskočim a pravidlo je naplněno. Čili mi z toho vychází, že je to úplně zbytečný.
  Muj úhel pohledu se však nahlodal po přečtení Robertova příspěvku a musím uznat, že z jeho pohledu, to zas až tak úplně fér není.
  Chvilku sem přemejšlel jak to vyřešit a nic mne nenapadlo a zvažuji zdržet se hlasování.
  No ale nyní mi došla jiná věc.
  Longboarďáci a i tedy ostatní, kteří se účastnili pouze závodu ve Stromovce, měli možnost zaplatit startovný pouze za Stromovku a tedy nikomu nebyly připočítány body za neděly když jí nejel. Kdežto ten kdo chtěl jet nebo mohl jet pouze v neděli, nedostal bohužel od pořadatele nejmenší šanci a musel zaplatit startovný za oba dny a tudíž bez jakékoli spekulace, mu byli připsány body i za sobotu, byť by o ně sebevíc nestál.
  Tím chci říct, že k případné neférovosti-chybě, došlo ze strany pořadatele. (byť nevědomky)
  Možná tudy by vedla cesta ku změně, aby to bylo férové na obě strany. Například dát do stanov, že bude-li dvoudenní závod, tak pořadatel nesmí požadovat startovné od jezdce za den kdy byl nepřítomen. A to mi příde fér.
  Zkuste o tom prosím také popřemýšlet.

  PS: v roce 2012 platily taková a taková pravidla-stanovy. Platily pro všechny stejně a moh je využít-zneužít každý, jako že sem přesvědčen, že to od Jardy nebyl úmysl ale neměl bohužel kuli pořadateli na vybranou, jak sem už zmínil výše. Tedy jsem proti změně výsledkového pořadí a přepisování diplomů za rok 2012 vyvolané zmíněným argumentem. Myslím i, že je vše po zásluze ohledně výkonnosti, jak zmínil Petr Janoušků. Zlomená ruka atd.

 22. Všem, kteří zde sdělují své názory a postoje již před valnou hromadou velmi děkuji. Věřím, že to přispěje k urychlení vlastní VH. Komentáře spojené s VH jsem opět vložil do článku k bodům, ke kterým patří (doufám, že to je tak přehlednější).

 23. :-DD
  Souhlasim s Petrem. Alespoň máme čas nad různými argumenty, které nás samotné nenapadnou popřemejšlet. Pokud si zde přečteme názory druhých, může to mnohdy zdlouhavou diskusi zkrátit 🙂

 24. Petře moc pěkné.
  Máš štěstí že se zapojilo jen pár členů jinak by ti došli barvičky.
  Je škoda že se ke svému bodu nenapíší nic dotšené juniorky, dost by to zjednodušilo hledání řešeni nebo je jako nejmlačí diskuter zastupuješ ty?

 25. Ve své podstatě se jedná o narovnání možností pro holky, které mají už teď kluci… Holky se můžou rozhodnout, že buď v rámci ČP zůstanou ve své dětské kategorii, nebo půjdou mezi ženy. Na světový žebříček to nemusí mít vliv…

 26. Jeste je tu jeden aspekt k bodu 8a. Kdyz nekdo jede na vsechny závody Poháru (Dalibor) a nakonec prijde o pohár za 3.místo kvuli nekomu kdo vsude nebyl (at uz je to prosím kdokoliv) a kdo dostal body za „neodjetý závod“, tak to pusobí presne opacne nez by melo a motivace k úcasti na serii vsech závodu CP tím muze utrpet.
  Pokuste si odmyslet jména potrefených a videt to objektivne. Ze je Jarda Knettig ted nejrychlejsí je vsem jasný..
  Kdyz se závodu nemuze (at uz z jakéhokoliv duvodu) zúcastnit, tak automaticky pocítá s tím ze body nedostane.
  Stejne jako já kdyz jsem se vrhl do Organizace ve Stuttgartu a nemohl prijet na vsechny závody.
  Pokud jsou výsledky CP 2012 spocítané podle stávajících pravidel tak je to OK. V podstate na to stejne nikdo porádne nekouká (krome nás pár) takze to zádný drama neni.

  ———————
  K Valné hromade bych mel jeste návrh aby se za první místo dávalo o neco více bodu nez doposud. Je to tak i v jiných sportech kde je odstup mezi 1-2 místem vetsí nez mezi 2-3 atd. myslím ze 210/215 nebo 220 by bylo primerených. Myslím ze vzhledem k tomu ze uz nebudu tolik vyhrávat ( 2012 to byly 2 prvni místa ve dvanácti slalomech) tak si snad mohu dovolit to navrhnout a nebude to vypadat jako ze to chci pro sebe.

  ———————
  Pokud se na VH bude mluvit o to co s penezi tak bych preferoval koupi velkých tabulí k casomíre.
  Kdyz by tech penez bylo dost tak bych mozná uvazoval i o nejakých prizemoney za celkový pohár ?
  Treba jen 1.-3. místo (nebo 1.-7. místo) podle stavu kasy na zacátku roku. Melo by se ale na zacátku sezony uvést kolik to bude.

 27. V platných pravidlech ČASS ale ISSA je napsáno, že 50 bodů obdrží závodník za Diskvalifikaci. Pokud se dávalo 50 bodů za zaplacení startovného tak to byla chyba. Přijímám ale i svoji odpovědnost, protože jako místopředseda jsem si toho měl všimnout už v průběhu sezony. Těším se na bouřlivou diskuzi.
  ——-
  Bodování je přesně převzaté z ISSA, jenom jsme k němu přidali 100 bodů, protože tam původně bylo že od 30 místa se dostávaly záporné body ( tedy -1, -2, -3, …) Navrhnul bych pak ISSA změnu bodování, ale to bys musel Roberte vypracovat nějaký návrh, který byl akceptovatelný a splňoval by lépe naše požadavky. Myslím, že 100 bodovaných míst by stačilo se začátkem někde kolem 250 bodů??? A za diskvalifikaci nějaký koeficient podle počtu účastníků…(no nezávidím ti to….)

 28. @Pepa
  Myslel jsem to samozrejme jako návrh který vypracuje nekdo jiný. : -)

 29. V podstate bych to zmenil jen u toho prvního na (treba) 210 bodu a zbytek by zustal tak jak je. Na ISSA je to podobne odstupnováno (napr. Main PRO první ctyri místa 500-450-420-400 nebo Main AM 330-297-277-264).
  Ten ISSA zebrícek je místy komplikovaný ale ve své podstate dost vychytaný. I tam se ale clovek musí úcastnit závodu. Richy Carasco je letos prede mnou prestoze me ani v jednom závode ve Stuttgartu nezajel. Já jsem dost chybel a tak je to OK.

 30. Osobně nejsem pro PRICEMANY pro vítěze poháru, pokud jsou veškeré asociační peníze z členských příspěvků a startovného.
  – nebyl bych proti, pokud by v kase byly prachy třeba od sponzorů, či státu, konkrétně na pohár.
  – price many pokud vím, tak vyhlašuje zpravidla pořadatel daného závodu, pokud na ně má, nikoli asociace z členskejch příspěvků.
  – do kasy přispívaj všichni účastníci poháru stejně. Každýho tahle naše radost stojí další prachy, za dopravu, nocleh atd. a je lhostejno jaké je dotyčný výkonnosti. Stejně drahé, či levné chceteli, je to pro poslední jezdce žebříčku, jako pro top desítku. Tedy se mi nechce i zmejch příspěvků platit někomu za to že je byť po zásluze lepší. On do té kasy víc než já nepřispěl.
  – teď se neunáhlujte s adrenalínem, když napíšu, že dosud řadovej platící člen asociace, z příspěvků pro sebe (vyjma diplomů za českej pohár, a pěknejch praporů) neviděl ani korunu. Určitě teď někteří nadskakujete a říkáte si „von si vůl neváží tý práce funkcionářů atd !!!!“ . Já si jí ale vážim a sem si jí moc dobře vědom. Proto pokud by se z NAŠICH společně uspořených peněz (žádné dotace, ale naše kapsy) měla dávat odměna fyzickejm osobám, tak za odměny pro funkcionáře a za jejich práci moc rád zvednu ruku pro !!! Stejně tak zvednu ruku pro společnou časomíru a až pak pro kompatibilní světelnou tabuli, pokud na ní zbude. (omlouvám se že se opakuju)
  Pokud by se tohle podařilo, pak budu přesvědčen o smysluplnosti všech poplatků a o návratnsti těchto investic, těm od kterých pochází.
  Prosím všechny z účastněné, popřemýšlejte o mejch argumentech, než budete na VH zvedat ruku. VH hromada bude asi delší než jsem si původně myslel a tak ať pak zbytečně neděláme chyby z únavy 😉

 31. DOŽADUJI SE OPAKOVÁNÍ CEREMONIÁLU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 32. Pro PRICEMANY pro vítěze poháru taky nejsem, dúvody vysvetlil hezky Míra. Jsem ale pro víc bodú za to místo na kterým já na CASS závodech v sezóne 2013 skoncim, dúvody nebudu vysvetlovat. Dneska jsem poprvne videl ze jeden zebrák hodil peníze do klobouku jinýmu zebrákovi…ten zivot zústane proste furt zajímavej. Tady supr snezí, uz aby byli zase vánoce :-), tesim se na vás.

 33. Po argumentech predsedy (telefonicky) a Míry (zde písemne) se mi muj dobre mínený návrh s pricemoney taky nezdá moc úzasný. Koneckoncu je to tak ze jakmile jsou nekde ve hre nejaký prachy – i kdyz treba jen málo- tak to nedelá dobrotu. Urcite bude lepsí to vrazit do neceho co bude slouzit vsem. Ty svetelný tabule by byli super ale dle jiz známé skutecnosti je zde problém s kompatibilitou s ruznými casomírami.
  Jinak se musím omluvit ale po úcasti na VH v Havlbrode a Prachaticích se letos bohuzel nedostavím. Je to skoda ale nestíhám to. Preju vsem hezké snowboardování a lyzování a poté krátkou diskuzi a dlouhé veselení !

 34. Klucí to je hezká, racionální a mírumilovná diskuse 🙂
  S více bodama pro vítěze též souhlasím.
  Co se víkendu týče, tak jestli nepřestane padat, bude v sobotu freeeeeride jako prase, tedy super 😀
  Měli bychom vyrazit ráno, než nám ten prašánek lííížaří rozjezděj 🙂
  Dalíku dožadovat se můžeš jak chceš, ale v asociační demokracii, rozhodují volby a tedy bych doporučoval, trváš li na svém, zařadit tvé dožadování jako jeden z bodů VH.
  Pokud chceš aby těch pár přítomných s hlasovacím právem zdvihlo ruku pro tvůj požadavek, pak doporučuju k těm vykřičníkům, přihodit ještě pár bez emočních argumentů ;-D
  Kámo už se na tebe, stejně jako na vás všechny v PéTéčku moc těšíme 😉 !!!
  Plety ty voe tvé vnímání světa a reality je mi velice blízké. Holt ti kluci nad padesát asi viděj jinak, tak nějak víc. Snad mne to za pár měsíců taky potká 😀

 35. Nemůžu si pomoci,
  ale pořád mi není jasné,
  kde bude VH.
  V oné 111? A v kolik hodin?

 36. UŽ SE NEDOŽADUJI OPAKOVÁNÍ CEREMONIÁLU !!! Tento rok vyhraju !!!

 37. No, tak za hodinku vyrazíme,
  na místě se snad někoho dovolám
  a zeptám se.

 38. Jsem časově trochu vytížen, tak se omlouvám, že tu ještě nevisí zápis z VH. Pokusím se jej udělat asap. Prosím o trpělivost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..