Zápis z Valné hromady

V pátek 5.11. 2010 se v Havlíčkově Brodě uskutečnila Valná hromada České asociace slalomu na skateboardu. Zhodnotila uplynulou sezonu a stanovila základní cíle pro sezonu 2011. Kompletní zápis zde:
Účastníci :
Martin Kulhavý, Tomáš Potůček, Radim Hromádko, Robert Thiele, Dalibor Daňhel, Petr Janoušek, Petr Novotný, Tomáš Fiala, Petr Knobloch, Josef Štefka,
Jiří Wiche (nepřítomen v době hlasování)

Program valné hromady:
Zhodnocení dosavadního působení ČASS
Přednesení a odsouhlasení zprávy o hospodaření ČASS
Odstoupení stávajícího představenstva ČASS
Zvolení nového představenstva
Ustanovení členů výkonného výboru
Termínová listina 2011

* Petr Janoušek zhodnotil dosavadní činnost ČASS a uplynulý ročník Českého poháru

* Petr Janoušek přednesl zprávu o hospodaření ČASS. Stav financí na účtu na začátku roku cca 22 000,- Kč na konci roku cca 32 000,- Kč. Zpráva byla přijata.
Pro schválení hlasovalo: 10. Proti schválení: 0. Hlasování se zdrželo: 0

* Předseda Petr Janoušek a místopředseda Dalibor Daňhel oficiálně odstoupili z představenstva ČASS

* Valná hromada odhlasovala, že Radim Hromádko je právoplatným členem ČASS, i když nemá pro rok 2010 zaplacen členský poplatek a může kandidovat na post předsedy ČASS.
Pro návrh hlasovalo: 10. Proti schválení: 0. Hlasování se zdrželo: 0.

* Valná hromada odhlasovala možnost hlasovat o volbě představenstva pomocí internetu, nebo přes telefon.
Pro návrh hlasovalo: 10. Proti schválení: 0. Hlasování se zdrželo: 0
Počet hlasujících se tímto návrhem zvětšil o 7 na 17 právoplatných členů ČASS

* Svoji kandidátní řeč přednesl Radim Hromádko

* Svoji řeč přednesl Josef Štefka. Navrhnul rozdělení úkolů mezi členy výkonného výboru a to v základních oblastech:
– komunikace s ISSA
– zpracování výsledků ČPSS
– pokladník
– mediální propagace
– žádosti o finanční podporu ESF,MŠ,atd…
Kandidaturu na předsedu ČASS nepřijal.

* Josef Štefka přijal kandidaturu na post místopředsedy ČASS

* Představenstvo ČASS bylo zvoleno v následujícím složení:
Předseda: Radim Hromádko, Polička
Místopředseda: Josef Štefka, Hradec Králové
Místopředseda, pokladník: Tomáš Kodíček, Praha
Pro návrh hlasovalo: 17 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

* Byl určen výkonný výbor ve složení:
Radim Hromádko – předseda
Josef Štefka – místopředseda
Tomáš Kodíček – místopředseda
Martin Kulhavý – webmaster
Dalibor Daňhel – Brno
Petr Novotný – Havlíčkův Brod
Miroslav Bartoš – Prachatice
Petr Klein – Polička
Tomáš Potůček – Praha
Petr Janoušek – komunikace s ISSA

* Byl schválen členský příspěvek pro rok 2011 ve výši:
– Závodní licence pro členy do 17 let věku včetně – 200,-Kč
– Závodní licence pro členy od 18 let -1000,-Kč
– Sympatizující člen – dobrovolná částka
Pro návrh hlasovalo: 9 Proti schválení: 1 Hlasování se zdrželo: 0

* Byla ustanovena funkce mluvčího výkonného výboru vůči ISSA. Náplní této funkce je informovat výkonný výbor o důležitých hlasováních a rozhodnutích v ISSA a přenášet požadavky výkonného výboru směrem k ISSA. Do této funkce byl dosazen Petr Janoušek.

* Valná hromada se rozhodla podpořit Petera Pletánka a Petra Janouška v kandidatuře na evropské status maršály ISSA pro rok 2011.

* Valná hromada se shodla na tom, že organizátoři závodů nejsou vázáni výší startovného ve všech kategoriích.

* Valná hromada odsouhlasila přeregistrování přezdívek na webu sk8slalom.cz na skutečná a celá jména. Bude možné tak komentovat příspěvky pouze tímto způsobem a u některých článků nebudou komentáře povoleny vůbec.

* Valná hromada projednala možnost pořadatelství závodu pro začátečníky a nové zájemce jako (Krocení prkýnka) – Výkonný výbor zjistí možnosti.

* Valná hromada projednala návrh nezapočítávání bodů z výsledků závodů se statutem World Cup, European Championships, World Championships a Czech Championships do hodnocení Českého poháru. Podle celkového počtu závodů v roce 2011 dále výkonný výbor rozhodne o počtu započítávaných výsledků do ČPSS (v procentech)

* Webmaster Martin Kulhavý seznámil členy Výkonného výboru s připraveným způsobem pro elektronickou komunikaci pro účely jednání Výkonného výboru.

* Předběžná termínová listina :
Květen Prachatice basic (level 4)
Květen/červen Praha basic/prime (level 4)
11.-12.června H.Brod basic (level 4)
Červenec H. Králové
13.-14. srpna Polička
Září Olomouc(Šternberk) basic (level 4)
Říjen Brno prime (level 3)

Zapsal : Petr Janoušek, Josef Štefka