Pravidla používání webu sk8slalom.cz

  1. O možnost přispívat na web sk8slalom.cz požádejte na info@sk8slalom.cz.
  2. Pište příspěvky a komentáře tak, abychom se za ně nemuseli stydět. Vulgární atp. komentáře budeme mazat.
  3. Používejte uvážlivě možnosti formátování textu a fotky i video vkládejte v přiměřené velikosti.
  4. U fotografií a videa, udělujete provozovateli webu nevýhradní, přenosnou, bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který zveřejníte na webu sk8slalom.cz.
  5. Příspěvky na webu sk8slalom.cz jsou chráněny copyrightem.

Provozovatel Josef Štefka.